Hội nông dân tỉnh

Hội Nông dân tỉnh An Giang trao quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ.

26/06/2018 08:02

Sáng ngày 25/06, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức trao quyết định phân công điều động và bổ nhiệm cán bộ cho 10 đồng chí cụ thể như sau.

Điều động đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Dung - Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo - Hội Nông dân tỉnh đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Ứng dụng & Xử lý Thông tin - Hội Nông dân tỉnh, giữ chức vụ Trưởng Phòng.

Điều động đồng chí Ngô Hoàng Trọng - Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Kinh tế & Xã hội - Hội Nông dân tỉnh đến nhận nhiệm vụ tại Ban Tuyên Giáo  - Hội Nông dân tỉnh, giữ chức vụ Trưởng Ban.

Điều động đồng chí Thời Minh Huy - Ủy viên thường vụ, Trưởng Phòng Ứng dụng & Xử lý Thông tin - Hội Nông dân tỉnh đến nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ Nông dân - Hội Nông dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm

Điều động đồng chí Trần Đình Trọng - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ Nông dân - Hội Nông dân tỉnh đến nhận nhiệm vụ tại Ban Kinh Tế & Xã hội - Hội Nông dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban.

Điều động đồng chí Lê Hoài Linh - Ủy viên Ban Chấp hành, Chuyên viên Trung Tâm tư vấn Phát luật Nông dân - Hội Nông dân tỉnh đến nhận nhiệm vụ tại Ban Tổ chức & Kiểm tra nhiệm vụ cụ thể do Trưởng Ban phân công.

Điều động đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Chuyên viên chính Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ Nông dân - Hội Nông dân tỉnh đến nhận nhiệm vụ tại Ban Kinh Tế & Xã hội nhiệm vụ cụ thể do Trưởng Ban phân công.

Điều động đồng chí Trần Anh Thư - Chuyên viên Ban Tổ chức & Kiểm tra - Hội Nông dân tỉnh đến nhận nhiệm vụ tại Văn phòng - Hội Nông dân tỉnh nhiệm vụ cụ thể do Chánh Văn phòng phân công.

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Phẳng - Ủy viên thường vụ, Phó Trưởng Ban Kinh tế & Xã hội - Hội Nông dân tỉnh giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế & Xã hội.

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Dung - Ủy viên Ban Chấp hành, Chuyên viên Ban Điền hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân - Hội Nông dân tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Điền hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân.

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dương - Ủy viên Ban Chấp hành, Kế toán Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ Nông dân - Hội Nông dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc, kiêm kế toán Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ Nông dân.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, đồng chí Châu Văn Ly - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh mong muốn các đồng chí được điều động và bổ nhiệm vào vị trí mới sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới.

TVB