Hội nông dân tỉnh

Ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu công tác Hội

04/11/2019 15:44

Sáng ngày 4/11/2019 Hội Nông dân tỉnh An Giang triển khai phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, trong việc tiếp nhận văn bản đến và phát hành văn bản đi, thông qua áp dụng chữ ký số, cho tất cả cán bộ-nhân viên cơ quan.

Nhằm giúp cán bộ-nhân viên cơ quan Hội Nông dân tỉnh nâng cao kỹ năng ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử, trong việc tiếp nhận văn bản đến và phát hành văn bản đi của cơ quan, đến các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; góp phần giảm bớt thủ tục giấy tờ, tiết kiệm thời gian, ngân sách cơ quan.

Đ/c Nguyễn Hoàng Nhựt Quang-Chuyên viên phòng UDXLTT cơ quan, triển khai phần mềm ứng dụng CNTT cho CB-NV cơ quan

Đây là một trong những phương thức ứng dụng công nghệ thông tin, giúp cán bộ lãnh đạo chủ động trong xử lý công việc ngay trên máy tính, trong điều kiện đi công tác, không trực tiếp làm việc tại cơ quan; giảm bớt việc photo giấy tờ vừa mất thời gian, vừa tốn kém kinh phí; đồng thời còn giúp lãnh đạo thuận tiện trong việc theo dõi, xử lý, phân công, giao việc cho nhân viên trực tiếp phụ trách công việc được giao.

Hy vọng thời gian tới, việc tiếp nhận và xử lý văn bản đến và phát hành văn bản đi của cơ quan Hội Nông dân tỉnh An Giang ngày càng nhanh chóng, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu công tác Hội và phong trào nông dân; đồng thời vận dụng tối ưu công nghệ thông tin trong công tác, góp phần thành công trong việc triển khai Đề án “An Giang điện tử” mà UBND tỉnh An Giang ban hành, giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến 2030 và Hội Nông dân tỉnh An Giang đang triển khai thực hiện thời gian tới./.

Ngọc Dung