Kinh tế - xã hội

An Giang: Giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ Nông dân Trung ương.

25/12/2020 10:04

Ngày 24/12/2020, tại Hội Nông dân xã, phường, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ HTND Trung ương cho hội viên nông dân xã Bình Phước Xuân - Chợ Mới, phường Bình Khánh - TP. Long Xuyên.

Đây là nguồn Quỹ HTND được Trung ương Hội ủy thác cho Hội Nông dân tỉnh quản lý thực hiện cho các hộ nông dân có nhu cầu để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế địa phương.

Với nguồn vốn vay để thực hiện 02 dự án "Nuôi bò thương phẩm" tại phường Bình Khánh - TP. Long Xuyên và "Trồng xoài theo tiểu chuẩn VietGap" tại xã Bình Phước Xuân - Chợ Mới. Tổng số tiền giải ngân 2 dự án là là 910.000.000 đồng/20 hộ, mỗi hộ được vay từ 20 - 50 triệu đồng trong thời gian thực hiện dự án là 24 tháng với lãi suất 0,7%/tháng (8,4%/năm). Các hộ vay vốn cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, hoàn trả vốn và lãi đầy đủ. Trong quá trình sử dụng vốn sẽ được Hội Nông dân tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, bảo toàn vốn đến hạn thu hồi, cùng với đó Hội tích cực tuyên truyền cho hội viên hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng, phát triển Quỹ HTND.

Thông qua hoạt động Quỹ HTND, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của Hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh của địa phương; phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

Phát biểu tại buổi giải ngân, đồng chí Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nêu rõ mục đích, ý nghĩa của nguồn vốn. Theo đó, đề nghị các hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả vốn và lãi đúng kỳ hạn; tham gia đóng góp xây dựng Quỹ; tích cực hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hợp tác, nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, tích cực tham gia xây dựng địa phương và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân trong tình hình mới.

Thúy Hằng