Kinh tế - xã hội

Giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

07/04/2020 14:59

Sáng ngày 07/4/2020, ban điều hành Quỹ HTND thị xã Tân Châu tiến hành xuống từng hộ nông dân để giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND thị xã cho 03 Tổ hợp tác.

Trong đó (02 Tổ hợp tác chăn nuôi bò tại xã Lê Chánh và phường Long Thạnh; 01 Tổ hợp tác làm vườn tại xã Tân Thạnh, gồm 10 hộ) với số tiền 215 triệu đồng.

Đây là đợt giải ngân đầu tiên trong năm 2020, nhằm giúp hội viên nông dân được tiếp cận nguồn vốn, trang trải chi phí, vượt qua đợt dịch bệnh COVID-19, giúp khôi phục kinh tế nông thôn ngày càng hiệu quả hơn.

Lưu Hoàng
Nông thôn An Giang