Kinh tế - xã hội

Tập huấn kỹ thuật canh tác nếp cho nông dân

17/07/2020 10:57

Vừa qua, 25 đại biểu là nông dân sản xuất nếp trên địa bàn xã Phú Thành, huyện Phú Tân tham dự lớp tập huấn kỹ thuật canh tác nếp theo kế hoạch phát triển vùng chuyên canh nếp huyện Phú Tân, giai đoạn 2019-2020.

Lớp tập huấn do Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân phối hợp cùng với Hội Nông dân xã tổ chức.


Ông Lê Phi Hùng - Trưởng Trạm khuyến nông huyện trình bày tại buổi tập huấn

Trong thời gian 2 ngày, nông dân sẽ được cán bộ Trạm khuyến nông huyện hướng dẫn về kỹ thuật canh tác nếp; quy trình sản xuất nếp đáp ứng tiêu chuẩn thị trường; quy trình sản xuất giống nguyên chủng và xác nhận, biểu hiện thoái hóa giống. Ngoài ra, trong thời gian tham dự lớp tập huấn, học viên còn được thảo luận và trao đổi trực tiếp với cán bộ Trạm khuyến nông về những khó khăn trong quá trình canh tác, để từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nếp thời gian tới.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp nông dân sản xuất nếp trên địa bàn xã nâng cao kiến thức, kỹ thuật cơ bản trong canh tác nếp và sản xuất nếp giống theo hướng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nếp đáp ứng tiêu chuẩn, nhu cầu thị trường, đồng thời duy trì và phát triển giống nếp truyền thống trên địa bàn huyện.

Thanh Sang
Chi tổ hội nghề nghiệp xã Ô Long Vĩ - Châu Phú