Nông dân SXKD giỏi

Hiệu quả từ mô hình Câu Lạc bộ Nông dân với pháp luật

03/01/2018
Sáng ngày 20/10/2017 tại Ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh, Thành phố Long Xuyên Câu lạc bộ nông dân với pháp luật xã tổ chức sinh hoạt lệ định kỳ tháng 10/2017

Đến dự sinh hoạt có đồng chí Võ Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Long Xuyên, đồng chí Dương Quốc Việt - Chủ tịch Hội Nông dân xã cùng với với 30 thành viên Câu lạc bộ nông tham dự.

Tại buổi sinh hoạt các thành viên Câu lạc bộ nông với pháp luật được đồng chí Lê Văn Nhơn - Phó Trưởng Công an xã triển khai công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, công tác an toàn giao thông trên địa bàn xã, ngoài ra đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân xã còn triển khai công tác phòng chống lũ lụt, vệ sinh đồng ruộng và thông tin lịch xuống giống theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp nhằm né tránh sâu rầy.

Câu lạc bộ nông dân với pháp luật xã Mỹ Khánh do Trung tâm Tư vấn Pháp luật - Hội Nông dân tỉnh triển khai thực hiện từ năm 2014, qua triển khai thực hiện đến nay đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền kịp thời các văn bản chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến người dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong thực thi pháp luật và tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Thùy Linh