Nông nghiệp – Nông thôn

Dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn

10/07/2020 09:39

Thực hiện công tác dạy nghề năm 2020, Hội Nông dân thị xã Tân Châu đã phối hợp Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh An Giang tổ chức khai giảng 04 lớp dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn

Các lớp dạy nghề gồm kỹ thuật trồng lúa, kỹ thuật trồng và thiết kế vườn, kỹ thuật chăn nuôi bò tại phường Long Thạnh, xã Vĩnh Hoà và xã Tân Thạnh. Lớp học đã trang bị cho nông dân những kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Qua đó, giúp cho nông dân nâng cao trình độ sản xuất, định hướng cho nông dân sản xuất theo hướng an toàn, hiệu quả kinh tế và góp phần cùng địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới về tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề nông thôn.

Thái Trân
Chi tổ hội nghề nghiệp xã Ô Long Vĩ - Châu Phú