Nông nghiệp – Nông thôn

Họp mặt Tổ hợp tác tiêu biểu của tỉnh

30/05/2019 09:59

Nhằm lắng nghe các ý kiến kiến nghị của tổ hợp tác, từ đó có biện pháp hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho tổ hợp tác phát triển.

Sáng ngày 30/5/2019, Hội Nông dân tỉnh tổ chức buổi họp mặt Tổ trưởng tổ hợp tác tiêu biểu của tỉnh năm 2019. Ông Châu Văn Ly - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hông Nông dân tỉnh chủ trì buổi họp mặt.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ thành lập mới 47 tổ, hiện tại toàn tỉnh có 768 tổ có 15.342 thành viên với diện tích sản xuất 71.585 ha. Trong đó (tổ nuôi lươn: 41 tổ; tổ rau màu 121 tổ; tổ chăn nuôi 160 tổ; tổ dịch vụ nông nghiệp 188 tổ; tổ dịch vụ phi nông nghiệp 25 tổ và tổ làm vườn 73 tổ). Trên cơ sở đó, Hội Nông dân tỉnh sẽ đề xuất với Hội Nông dân Việt Nam đề xuất Chính phủ sớm sửa đổi Nghị định số 151/2007/NĐ-CP, ngày 10/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác; cũng như ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển Tổ hợp tác như các Hợp tác xã. Điều chỉnh mức vốn góp tối đa của thành viên cao hơn mức vốn góp theo quy định tại Khoản 1, Điều 17 Luật Hợp tác xã 2012 nhằm giúp cho Hợp tác xã tăng nguồn vốn hoạt động.

Với những kết quả mang lại bước đầu của tổ hợp tác, hợp tác xã có thể khẳng định các tổ hợp tác, hợp tác xã tuy có quy mô nhỏ, công tác tổ chức quản lý và điều hành còn giản đơn, bó hẹp trong phạm vi nhất định, nhưng hợp tác trong các thành viên linh hoạt, gọn nhẹ. Hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã đã thật sự giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống, giúp các hộ thành viên một phần về nhu cầu vốn và kỹ thuật.

TVB