Phong trào nông dân

Công trình Chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN (14/10/1930-14/10/2020)

12/06/2020 08:17

Nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 11/6/2020, Hội Nông dân phường Long Sơn - TX Tân Châu và phương Đoàn phối hợp tổ chức gắn biển Công trình vườn hoa thức hiện nếp sống văn minh đô thị, nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, góp phần tạo cảnh quan văn minh sạch đẹp.

Đây là công trình Hội thực hiện chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội NDVN (14/10/1930-14/10/2020)

Thái Trân

Nông thôn An Giang