Phong trào nông dân

Đại hội Chi bộ Khối Tuyên Giáo thuộc Đảng bộ Hội Nông dân tỉnh thành công tốt đẹp

19/03/2020 09:43

Ngày 19/03/2020, tại phòng họp Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Chi bộ Khối Tuyên Giáo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Tham dự có Đồng chí Nguyễn Văn Nhiên - Bí thư Đảng đoàn - Bí thư Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh, 6 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ cùng tham dự. 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Khối Tuyên Giáo tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đồng thời, có nhiều đổi mới phương thức hoạt động, phương thức lãnh đạo của chi bộ; nâng cao chất lượng nội dung hoạt động; tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2020, Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, nhiệm kỳ 2020 - 2023 và đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, những mặt làm được, chưa được, nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục phấn đấu trong nhiệm kỳ tới. Nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Về Tương tưởng chính trị - đạo đức tác phong:  100% đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; giữ gìn lối sống trong sạch lành mạnh; 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết Đảng và các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với cải cách tác phong, lề lối làm việc, có thái độ ứng xử hòa nhã với đồng chí, đồng nghiệp; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; Hàng năm Chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh.

Về Chuyên môn nghiệp vụ: Tuyên truyền trên 97% hội viên, nông dân về Nghị quyết Hội, đặc biệt là Nghị quyết 04, 05, 06 của Hội, chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước; Xây dựng, củng cố 100% lực lượng cộng tác viên 11 huyện - thị - thành được đào tạo vững về chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền; 100% cán bộ Hội ở các xã điểm nông thôn mới (trên 60 xã) được nâng cao kỹ năng tuyên truyền; tuyên truyền trên 95% hội viên về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; trên 90% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế; Xây dựng hệ thống thông tin nối kết trong hệ thống Hội từ tỉnh đến cơ sở; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhiên - Bí thư Đảng đoàn - Bí thư Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh Phát biểu chỉ đạo Đại Hội

Hôm nay, tôi rất vui mừng, vinh dự được thay mặt cho Ban Thường vụ Đảng ủy đến dự và phát biểu một vài ý kiến với Đại hội. Lời đầu tiên cho phép tôi kính chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt; chúc Đại hội Chi bộ Khối Tuyên giáo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2023 thành công tốt đẹp.

Qua dự thảo báo cáo chính trị chi bộ và dự thảo báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo, điều hành của bí thư, phó bí thư; Chi bộ nhìn nhận và đánh giá đúng thực chất, nhìn thẳng vào sự thật, nêu rõ những kết quả đạt được và những mặt hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình trong suốt nhiệm kỳ qua. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho nhiệm kỳ tới; Trên cơ sở đó, đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2023, đây là nhiệm vụ rất trọng tâm để phấn đấu. Ban Thường vụ Đảng ủy đánh giá rất cao báo cáo chính trị của Đại hội.

Mặc dù còn có những mặt hạn chế do khách quan hoặc chủ quan, nhưng Chi bộ Khối Tuyền giáo trong nhiệm kỳ qua có nhiều chuyển biến tích cực và có những bước phát triển mới, nhất là trong thời gian gần đây Chi bộ luôn phát huy và nỗ lực vượt qua những khó khăn, thực hiện có hiệu quả các hoạt động, cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ V đề ra, như: thông qua các hoạt động tuyên truyền trực tiếp, gián tiếp đã góp nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân, từ đó có ý tự giác chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Hội; Ngoài ra, còn định hướng công tác tuyên truyền; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân, và những vấn đề mà hội viên nông dân quan tâm, để kịp thời đề xuất với các ngành, các cấp. Trang Website của cơ quan và Dự án ứng dụng phần mềm quản lý hội viên - nông dân tiếp tục phát huy nhiều hiệu quả tích cực; kết quả phối hợp liên ngành đạt nhiều kết quả quan trọng, cụ thể đã được nêu trong báo cáo.

Về công tác xây dựng Đảng đã có nhiều chuyển biến, sức chiến đấu của tổ chức được nâng lên; phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc được cải tiến; sinh hoạt chi bộ luôn nề nếp. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Công tác tự phê bình và phê bình đảng viên, phân tích chất lượng đảng viên và chi bộ được thực hiện nghiêm túc; nhất là việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII; và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua đó, chi bộ đã xây dựng chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, tâm trạng nông dân”; “Phát huy dân chủ trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân học tập theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” đây là việc làm rất hay, rất thiết thực trong học tập và làm theo Bac. Từ đó, đã nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên, góp phần rất đáng kể vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Về chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật Đảng được Chi bộ thực hiện nghiêm túc, từ đó tiếp tục khẳng rõ vai trò lãnh đạo của Đảng và làm nòng cốt để đấu tranh, chống các biểu hiện tiêu cực về tư tưởng, đạo đức và lối sống của đảng viên.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, tôi xin biểu dương và khen ngợi những thành tích của tập thể Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh những thành tích đạt được, chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận một số vấn đề sau:

+ Vẫn còn một vài trường hợp đảng viên chưa tìm việc để thực hiện, thiếu tính sáng tạo; chưa chịu khó trong tham mưu, đề xuất còn trong chờ vào sự phân công, chỉ đạo của cấp trên.

+ Chưa thực hiện tốt trong công tác phối hợp và tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân.

+ Chưa phản ánh kịp thời những khó khăn, bức xúc của hội viên, nông dân; Nhất là đề xuất các giải pháp.

Với sự quyết tâm và đoàn kết của tập thể Chi bộ, sẽ khắc phục khó khăn, phát huy tính sáng tạo, tiếp tục thực hiện đạt và vượt hơn nữa các chỉ tiêu của Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2023, đã đề ra.

Nhiệm vụ không kém phần quan trọng của Đại hội đó là: tất cả đảng viên có mặt trong Đại hội hôm nay, lựa chọn những đảng viên tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất để bầu vào chức danh Bí thư, Phó bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2023; các đồng chí ấy phải có đầy đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín và đảm đang gánh vác nhiệm vụ mà mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ mới. Từng đảng viên trong chi bộ cần nắm vững các nguyên tắc, tuân thủ các quy định mà Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan đã chỉ đạo

Mục tiêu, Nghị quyết nhiệm kỳ tới mà Đại hội đề ra là rất sát thực, nhưng chúng ta cần quan tâm đến một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

+ Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của chi bộ; tập trung vào những vấn đề lớn, có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Khối Tuyên giáo;

+ Tăng cường mối đoàn kết, gắn bó nội bộ; không ngừng phát huy tính sáng tạo, trí tuệ của từng đảng viên nhằm cải tiến lối làm việc, nâng cao chất lượng trong công tác góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

+ Khắc phục những tồn tại hạn chế và tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

+ Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; quy trình, quy chế xử lý công việc, quy định của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ;

+ Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp; Tích cực tuyên truyền về những gương nông dân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; trong xây dựng nông thôn mới; gương người tốt việc tốt,…. để nhân rộng, làm theo.

+ Đặc biệt, tuyên truyền trong cán bộ, hội viên nông dân tích cực thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/HNDTW, ngày 17/12/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020); và Tích cực tuyên truyền trong cán bộ, hội viên nông dân tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

+ Ngoài ra, cần tiếp tục phát huy hơn nữa công tác nắm bắt tâm trạng nông dân nhằm kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc.

Với tình hình dịch bệnh Covid - 19 hiện nay là rất phức tạp; Chi bộ Khối Tuyên giáo cần tích cực và thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân nhằm chủ động trong việc phòng ngừa lây nhiễm bệnh.

Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2023 ra mắt đại hội

Đại hội đã kêu gọi toàn thể đảng viên Chi bộ phát huy năng lực, trí tuệ, nhiệt tình, đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua kho khăn, thử thách hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 đã đề ra và được 100% đảng viên thống nhất cao.

Sau một buổi làm việc đầy trách nhiệm, Đại hội đã bầu Chi uỷ nhiệm kỳ mới với 02 đồng chí được Đại hội tín nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Dung tái đắc cử Bí thư Chi bộ Khối Tuyên Giáo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023./.

TVB
Nông thôn An Giang