Phong trào nông dân

Đồng chí Lê Văn Phụng làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

13/12/2019 15:02

Sáng ngày 13/12/2019, tại Chợ Mới, Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7, khóa XI nhiệm kỳ 2018 - 2023, bầu Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Nhiên phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị đã thông qua Đề án nhân sự Ủy ban kiểm tra (UBKT) Hội Nông dân huyện đã thống nhất tại Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào Nông dân 9 tháng đầu năm, tiến hành làm việc với Thường trực Huyện ủy về quy trình cũng như nhân sự Uỷ ban kiểm tra Hội Nông dân huyện; đồng thời đã họp bàn lấy phiếu giới thiệu nhân sự Uỷ ban kiểm tra Hội Nông dân. Tại Hội nghị này, Ban chấp hành Hội Nông dân huyện đã bầu 05 đồng chí Ủy viên UBKT, bầu đồng chí Lê Văn Phụng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện làm chủ nhiệm UBKT. Sau đó Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân huyện đã họp phiên thứ nhất và bầu đồng chí Nguyễn Thị Ánh Ngọc - Ủy viên Ban thường vụ Hội Nông dân huyện Chợ Mới làm Phó chủ nhiệm UBKT.

Thành viên Ủy ban kiểm tra mắt trước Hội nghị

Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt trước Hội nghị cảm ơn sự tín nhiệm của các đồng chí và hứa hẹn sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị UBKT Hội Nông dân huyện sau khi được thành lập tiến hành phân công các thành viên UBKT, xây dựng quy chế làm việc UBKT và thực hiện chức năng tham mưu cho Ban chấp hành Hội Nông dân huyện về kiểm tra giám sát và thi hành kỹ luật trong tổ chức Hội, cán bộ, hội viên, công tác tài chính.

Tại Hội nghị Công ty Map Pacific Việt Nam đã trao tặng 6 bộ máy tính cho Hội quán nông dân nhằm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ hoạt động của Hội quán

Kim Thùy
Nông thôn An Giang