Phong trào nông dân

Năm 2019, Hội Nông dân Tri Tôn đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra

24/12/2019 08:54

Để công tác Hội và phong trào nông dân Tri Tôn hoạt động mang lại hiệu quả cao, Hội Nông dân huyện luôn chú trong vào việc phát triển chất lượng và số lượng hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Công tác Hội và phong trào nông dân của huyện năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Cán bộ, hội viên nông dân đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ công tác đề ra, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 như: Tổ chức thành công Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi huyện Tri Tôn lần thứ VIII, giai đoạn 2016 - 2019; công tác tuyên truyền vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; hoạt động tín dụng chính sách xã hội; hoạt động lập dự án và giải ngân từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân; công tác tập huấn chuyển giao KHKT, tư vấn, hỗ trợ cho hội viên nông dân; Công tác xây dựng, tổ chức Hội, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, cải thiện đời sống nông dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

Cụ thể, Tổ chức 1.213 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ, hội viên nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tuyên truyền cho hội viên nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tham gia tố giác tội phạm, đảm bảo an ninh nông thôn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Chỉ thị, Nghị quyết Hội; kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam... có 42.223 lượt nông dân tham dự. Tham gia tổ chức 170 cuộc “diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”, có 4.637 hội viên, nông dân tham dự. Đồng thời, tham gia cùng công an thị trấn Ba Chúc, giám sát giáo dục 09 đối tượng đã chấp hành xong án phạt tù hiện đang cư trú tại địa phương.

Trong năm 2019, Hội Nông dân huyện Tri Tôn phát triển mới được 1.177 hội viên, tổng hội viên toàn huyện hiện có 4.774 hội viên. Vận động Quỹ hỗ trợ nông dân được 85.670.000đ, Ngân sách hỗ trợ cho Quỹ hỗ trợ nông dân là 180 triệu, nâng tổng số Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện hiện có: 792.786.000đ; 2.698 hộ gia đình hội viên, nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp 3 cấp (trong đó, cấp tỉnh 243 nông dân, cấp huyện 804 nông dân, cấp xã, thị trấn 1.651 nông dân); Tổ chức vận động hội viên, nông dân đóng góp 3.897.950.000đ và 4.688 ngày công lao động, để cất mới 13 cây cầu, sửa chữa 04 cây cầu, nâng cấp 7.815m đường hẻm thị trấn, lộ giao thông nông thôn và xây 555m bờ kè, trồng 970 cây Bằng lăng và Hoàng Yến dọc trục lộ trung tâm xã: Tân Tuyến, Châu Lăng và Lương An Trà, để tạo cảnh quan môi trường nông thôn. Ngoài ra, được Hội Nông dân tỉnh và Công ty Đức Thịnh hỗ trợ 01 bộ máy ví tính và 70 thùng đựng rác với trị giá 27.500.000đ, cho Hội Nông dân xã Lương Phi, Tân Tuyến theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Thành lập mới 02 Hợp tác xã nâng Tổng số hiện có 06 Hợp tác xã, có 183 thành viên, với tổng diện tích 546,1 ha với 6.729.000.000đ vốn điều lệ; Công tác củng cố, nâng chất tổ hợp tác sản xuất, 14 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, có 239 thành viên, với diện tích 789,13 ha, Nâng tổng số tổ hợp tác trong toàn huyện là 45 tổ với 677 thành viên và 2.119,93 ha. Toàn huyện có 79 chi hộii và 3 chi hội nghề nghiệp, 7 Câu lạc bộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi; Vận động Quỹ hỗ trợ nông dân được 85.670.000đ, ngân tổng số tiền Quỹ của huyện là 942.768.000đ, tổ chức giải ngân cho 23 hộ có nhu cầu về vốn để phát triển sản xuất với số tiền 173.000.000đ. /…

TVB-TH
Nông thôn An Giang