Tuyên truyền

An Giang: Tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ nâng truyền thông…

02/08/2019 10:16

Để truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu đến cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh

Lãnh đạo dự khai mạc lớp tập huấn

Ngày 02-03/8/2019, tại An Giang, Trung tâm Tư vấn Pháp Luật - Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Mô trường Nông thôn - Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 02 tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên, môi trường cho cán bộ, hội viên nông dân năm 2019.

Tại đây các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Hoàng Mạnh - Nguyên phó hiệu trưởng Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam truyền đạt những nội dung liên quan đến chủ trương chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; truyền thông nâng cao kiến thức về nội dung, ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong công tác bảo vệ môi trường; hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng thu gom phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình…

Quang cảnh lớp tập huấn

Thông qua buổi tập huấn đã giúp cho cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường; kiến thức kỹ năng để thực hiện việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày tại hộ gia đình góp phần từng bước giảm thiểu lượng rác thải sinh hoạt, đồng thời tạo thói quen tiết kiệm, tận dụng và tái sinh chất thải, giảm thiểu tình trạng xả rác thải gây ô nhiễm môi trường, góp phần thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn ông Võ Chí Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang nói để góp phần giảm nhẹ gánh nặng do biển đổi khí hậu: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về biến đổi khí hậu; những tác động bất lợi của sự biến đổi khi hậu; Tạo điều kiện để cán bộ, hội viên nông dân tiếp cận với các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm giảm nhẹ các tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển kinh tế và đời sống xã hội.

Sau lớp tập huấn này tôi mong rằng, các học viên sẽ phát huy được kiến thức, kinh nghiệm về bảo vệ môi trường, về biến đổi khí hậu và tham gia các hoạt động tuyên truyền, về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn, địa phương mình một cách tích cực và hiệu quá nhất.

Ông Võ Chí Hùng phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Để lớp tập huấn đạt hiệu quả, có chất lượng, tôi xin trao đổi một số nội dung cơ ban sau:

Đối với học viên:Trong thời gian tập huấn, đề nghị các học viện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi học để tiếp thu trọn vẹn các nội dung chuyên đề được báo cáo viên trình bày tại lớp tập huấn; thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn của mình để cùng với báo cáo viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm, tích lũy nhiều kinh nghiệm và học tập được nhiều bổ ích trong đợt tập huấn này.

Đối với báo cáo viên: Do đối tượng của lớp tập huấn là nhiều thành phần, độ tuổi khác nhau, từ đó trình độ tiếp thu cùng không đồng đều nhau. Vì vậy, đề nghị báo cáo viên; giảng giải các chuyên đề nên dùng những từ ngữ đơn giản, dễ hiểu, chuyển tải hết các nội dung của các chuyên đề cho lớp tập huấn để học viên nắm vững khi áp dụng vào thực tế.

TVB