Tuyên truyền

Đào tạo giảng viên nguồn về bảo hiểm nông nghiệp

06/11/2019 15:13

Ngày 06/11/2019, tai An Giang, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp Ban kinh tế - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ban quản lý Dự án thúc đẩy Bảo hiểm nông nghiệp tổ chức Hội thảo tập huấn đào tạo giảng viên nguồn về bảo hiểm nông nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ -  Phó Trưởng ban phụ trách Ban kinh tế - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Hội thảo tập huấn diễn ra trong 4 ngày, trong đó có 3 ngày tập huấn lý thuyết và 01 ngày đi thực tế tại Long Xuyên. Nội dung tập huấn tập trung vào các phần: Tổng quan về sản xuất nông nghiệp hàng hóa, Hạch toán thu - chi trong sản xuất nông nghiệp; Rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, Quản trị rủi ro trong sản xuất nông nghiệp; sản xuất nông nghiệp tại địa phương, Tổng quan về bảo hiểm nông nghiệp; Sự cần thiết của bảo hiểm nông nghiệp, Các loại hình bảo hiểm trong nông nghiệp; Thực trạng bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam, (các loại bảo hiểm và các hình thức bảo hiểm); các chương trình, chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam và các kỹ năng như: Kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi, kỹ năng thiết trình trong tập huấn bảo hiểm nông nghiệp, kỹ năng thiết kế bài giảng tập huấn bảo hiểm nông nghiệp…. Song song với các bài giảng, học viên sẽ thảo luận tại lớp, xây dựng thiết kế bài giảng, thực tập các kỹ năng khi tổ chức tập huấn, giảng bài… và đặc biệt, các học viên sẽ được tham gia giảng bài trực tiếp tại lớp tập huấn với sự hỗ trợ của giảng viên.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng lớp tập huấn

Đây sẽ là những giảng viên nòng cốt của Hội, góp phần thúc đẩy bảo hiểm nông nghiệp thông qua hệ thống Hội Nông dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân, góp phần giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.

 TVB

* Một số ảnh thảo luận nhóm

 

Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020