Tuyên truyền

Hiệu quả từ 56 câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"

07/11/2018 08:31

Trong thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực phối hợp các đơn vị thành lập 56 câu lạc bộ (CLB) “Nông dân với pháp luật”. Năm 2018 đến nay, Hội đã thành lập 6 CLB với 160 hội viên mới thành lập.

Câu lạc bộ Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” là nơi sinh hoạt, tuyên truyền phổ biến một số luật cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương như: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Dân sự, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản của các cơ quan cấp trên… Góp phần thực hiện dân chủ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Ngoài ra, CLB còn sinh hoạt theo từng chủ đề như: Sản xuất, chăn nuôi, an sinh xã hội, giao thông nông thôn, an ninh - trật tự…

Lễ ra mắt Câu lạc bộ nông dân với phát luật phường Mỹ Thạnh - Tp. Long xuyên

Từ những việc làm thiết thực và hữu ích, các CLB “Nông dân với pháp luật” đã từng bước tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức học hỏi, tôn trọng, chấp hành đúng pháp luật, học tập và làm việc theo hiến pháp, pháp luật của người dân nông thôn; phát huy truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, ổn định an ninh - trật tự trong địa bàn; hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu nại-tố cáo vượt cấp, tạo ra môi trường sống an lành, tinh thần sôi nổi trong thi đua lao động sản xuất.

Bà Nguyễn Thanh Trúc - Chủ tich Hội Nông dân Phường Bình Đức cho biết thêm: “Nhờ hoạt động thiết thực, dân chủ và hiệu quả mà các CLB ngày càng thu hút được nhiều hội viên tham gia. Phát huy những kết quả này, chúng tôi tiếp tục nhân rộng mô hình ra tất cả các xã, phường và thị trấn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, qua đó hình thành nếp sống và làm việc theo pháp luật cho người dân, góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đặc biệt nhất là các xã trọng điểm phức tạp về an ninh-trật tự…”.

Hồng Hạnh
Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020