Tuyên truyền

Hội nghị chuyên đề về Dân số và phát triển; phòng, chống Bạo gia đình nông thôn

02/11/2020 10:41

Nhằm nâng cao hiểu biết của cán bộ, hội viên-nông dân về lợi ích vai trò dân số và sự phát triển của dân số và phòng chống bạo lực gia đình và trách nhiệm của cán bộ, hội viên-nông dân về công tác dân số, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình tại nông thôn.

Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị chuyên đề về Dân số và phát triển; phòng, chống bạo gia đình nông thôn tại xã Đa Phước, huyện An Phú, có trên 70 cán bộ chi hội và viên nông dân tham dự.

Tại hội nghị, cán bộ Chi hội, hội viên-nông dân được tuyên truyền một số nội dung như: quyền và nghĩa vụ của các cặp vợ chồng trong thực hiện kế hoạch hóa gia đình, mất cân bằng giới tính khi sinh, sức khỏe sinh sản; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thực hiện kế hoạch hóa gia đình; kiến thức về bình đẳng giới; những vấn đề chung về bạo lực gia đình, các hành vi bạo lực gia đình, nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình; một số kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình, các dấu hiệu nhận biết nạn nhân và người gây ra bạo lực gia đình, một số giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình...

Kim Thùy