Tuyên truyền

Hội viên-nông dân tích cực hưởng ứng “Thực hiện cách ly toàn xã hội”

01/04/2020 16:07

Thực hiện nghiêm túc chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020

Thực hiện Công văn số 529-CV/HNDT ngày 01/4/2020 của Hội Nông dân tỉnh về việc đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Công văn 1022-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Hội Nông dân huyện Tri Tôn triển khai các văn bản đến cán bộ Hội Nông dân các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên-nông dân về tác hại của dịch bệnh Covid-19 để nâng cao trách nhiệm, chung tay cùng với cộng đồng phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020, ưu tiên cán bộ Hội xử lý công việc qua văn phòng điện tử nhằm hạn chế đi lại, tiếp xúc gần. Phối hợp với Trung tâm văn hóa và Ban ngành đoàn thể xã phát 1.700 tờ rơi, tuyên truyền đến từng hộ gia đình về phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh, Hội còn vận động được 720 chiếc khẩu trang, tặng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến ngày 01/4/2020 Hội Nông dân huyện Tri Tôn đã vận động các mạnh thường quân và cán bộ trong hệ thống Hội được 1.650 kg gạo, trị giá 19.800.000đ để hỗ trợ cho các điểm cách ly tập trung tại huyện.

Ngoài ra, Huyện Hội còn tổ chức phân công cán bộ trực cơ quan, đảm bảo thông tin báo cáo kịp thời trong suốt thời gian “Thực hiện cách ly toàn xã hội” phòng chống dịch bệnh cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan đơn vị./.

Thùy Linh
Nông thôn An Giang