Tuyên truyền

Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ trong lĩnh vực trồng trọt vụ Đông Xuân năm 2020-2021

05/11/2020 10:11

Để đảm bảo tăng trưởng chung của tỉnh trong năm 2021, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ trong lĩnh vực trồng trọt vụ Đông Xuân năm 2020-2021, cụ thể như sau:

Lịch thời vụ xuống giống lúa vụ Đông Xuân năm 2020-2021.

Căn cứ vào khung lịch thời vụ của cục Trồng trọt cho khu vực đồng bằng Sông Cửu Long và tình hình khí tượng, thủy văn; thời gian xuống giống theo từng tiểu vùng của vụ trước; diễn biến rầy nâu trên đồng ruộng, rầy nâu vào bẫy đèn trong và ngoài tỉnh. Khuyến cáo khung lịch thời vụ xuống giống vụ Đông Xuân năm 2020-2021trong toàn tỉnh An Giang được khuyến cáo bắt đầu từ ngày 01/11 đến ngày 31/12/2020 (nhằm ngày 16 tháng 09 đến ngày 18 tháng 11 năm 2020 ÂL), trong đó:

Lịch xuống giống né khô hạn và chia sẽ nguồn nước, chia làm 3 đợt như sau:

Đợt 1: Xuống giống từ 01/11 đến 15/11/2020 (nhằm ngày 16 tháng 09 đến 01 tháng 10 năm 2020 ÂL), xuống giống tập trung ở những vùng tiểu vùng sản xuất hai vụ tại các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Phú, An Phú và các tiểu vùng ngưng sản xuất vụ Thu Đông tại huyện Phú Tân diện tích khoảng 70.000 ha, nhằm phân bố nguồn nước giữa các vùng trong tỉnh, chia sẻ nguồn nước với các tỉnh dưới hạ nguồn và né hạn, mặn cuối vụ.

Đợt 2: Xuống giống từ 16/11 đến 15/12/2020 (nhằm ngày 02 tháng 10 đến 02 tháng 11 năm 2020 ÂL), xuống giống vụ Đông Xuân đại trà đối với vùng sản xuất lúa 3 vụ/năm diện tích khoảng 120.000 ha, tập trung tại tất cả các huyện.

Đợt 3: Xuống giống từ 16/12 đến 31/12/2020 (nhằm ngày 03 tháng 11 đến 18 tháng 11 năm 2020 ÂL), xuống giống tại các tiểu vùng nằm trong kế hoạch xả lũ vụ Thu Đông 2021 và một số tiểu vùng xuống giống Đông Xuân 2020-2021 muộn, diện tích khoảng 40.000 ha, rãi rác tại các huyện Tri Tôn, Tân Châu, Chợ Mới, Châu Phú, An Phú, Tịnh Biên.

Lịch xuống giống né rầy: Trên cơ sở theo dõi diễn biến rầy nâu vào đèn trong và ngoài tỉnh, tình hình thu hoạch lúa Thu Đông 2020,  lịch xuống giống đồng loạt, tập trung và né rầy chia làm 02 đợt dự kiến như sau:

Đợt 1: Xuống giống từ  07/11 đến 15/11/2020 (nhằm ngày 22 tháng 09 đến 01 tháng 10 ÂL) với diện tích khoảng 50.000 ha.

Đợt 2: Xuống giống tập trung từ 5/12 đến 15/12/2020 (nhằm 21 tháng 10 đến 02 tháng 11 ÂL) với diện tích khoảng 100.000 ha.

Tổng diện tích né rầy trong vụ Đông Xuân 2020-2021 đạt 65,22% diện tích kế hoạch xuống giống. Các diện tích còn lại xuống giống ngoài khung lịch né rầy Chi cục Trồng trọ và Bảo vệ Thực vật sẽ xây dựng kế hoạch riêng và phối hợp với địa phương, cơ quan có liên quan để bảo vệ tốt diện tích này.

Tùy theo tình hình rầy nâu vào bẫy đèn ở từng địa phương mà có lịch xuống giống cụ thể nhưng phải tuân thủ lịch xuống giống đồng loạt, tập trung, né rầy và theo khung lịch thời vụ chung của tỉnh. Lưu ý trên cùng một tiểu vùng không để nhiều trà lúa đan xen nhau./.

 

TVB