Tuyên truyền

Nâng cao công tác tuyên truyền hoạt động Hội và phong trào nông dân

11/04/2019 08:08

Ngày 10-4, Hội Nông dân tỉnh tổ chức buổi họp mặt cộng tác viên nhằm trao đổi, bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Buổi họp mặt cộng tác viên nhằm trao đổi, bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, tâm trạng nông dân và các vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm trong thời gian tới. Qua đó đánh giá kết quả công tác phối hợp, tuyên truyền với Báo An Giang, Đài Phát thanh–Truyền hình An Giang năm 2018 và định hướng nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2018, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Báo An Giang thực hiện chuyên mục nông dân 2 kỳ/tháng, nhằm giới thiệu những mô hình, cách làm ăn mới, gương nông dân sản xuất–kinh doanh giỏi, các hoạt động nổi bật của phong trào nông dân trong tỉnh, những thành tựu trên lĩnh vực nông nghiệp trong thực hiện Nghị quyết về “Tam nông”; đồng thời, đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang thực hiện 52 kỳ chuyên mục “nông dân thời hội nhập”, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của Hội và phong trào nông dân trong tỉnh, giúp đại bộ phận hội viên, nông dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tiếp cận tốt với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nắm bắt được thông tin, khoa học, kỹ thuật áp dụng cho sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn. Đời sống văn hoá, tinh thần của bà con nông dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Năm 2019, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội và tỉnh; những tấm gương nông dân sản xuất kinh - doanh giỏi, những mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả; phấn đấu nâng cao chất lượng tin, bài viết về các hoạt động của Hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân kịp thời đến Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội và cấp ủy chính quyền địa phương.

Trường Sang

Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020