Tuyên truyền

Thông điệp 5T – “pháo đài” chống dịch Covid-19

06/09/2021 16:19

Thực hiện Công văn số 615/TTCS-TT ngày 02/9/2021 của Cục Thông tin cơ sở về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền Thông điệp 5T – “pháo đài” chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội.

 

File âm thanh thông tin tuyên truyền: <Click vào đây>

 

Sở TT&TT AG