Tuyên truyền

Tuyên truyền Hội viên, nông dân công tác bảo vệ mội trường

26/07/2019 10:55

Ngày nay ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, đến mức báo động, làm suy giảm chất lượng môi trường sống và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Cùng với việc quán triệt, triển khai chương trình hành động, chủ động ứng phó với biến đổi phức tạp khó lường của khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ-hội viên-nông dân gắn sản xuất với bảo vệ môi trường.

Trong tháng 07/2019 Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Nông dân tỉnh phối hợp Sở tài Nguyên & Môi Trường tỉnh tổ chức được 03 cuộc tuyên truyền tại Phú Tân và huyện Tịnh Biên có 231 hội viên nông dân tham dự. Nội dung về  hướng dẫn bà con nông dân thu gom xử lý thuốc BVTV đúng quy định, không tự ý vứt rác bừa bãi ở các nơi công cộng và ngoài đồng ruộng, thu gom các vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi qui định; ủ rác thải tạo thành phân hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp, phổ biến và hướng dẫn phân loại rác thải trong sinh họat hộ gia đình và đồng ruộng. Thực hiện tốt các tiêu chí gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các khu dân cư về tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã; nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo thói quen của người dân trong việc tự giữ gìn, bảo vệ môi trường, phân loại, thu gom các loại rác thải sinh hoạt gia đình.

Qua buổi tuyên truyền đã góp phần giúp người hội viên-nông dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong giữ gìn vệ sinh môi trường, khuyến khích hội viên-nông dân cùng chung tay tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường sống, góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Hồng Hạnh.

Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020