Văn bản
STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 205-KH/HNDT 07/06/2023 Kế hoạch tuyên truyền, vận động HV-ND tổ chức SX-KD trong điều kiện vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển KT-XH + KH_TUYEN_TRUYEN_VAN_DONG_ND_TO_CHUC_SX_48441.pdf
2 210-KH/HNDT 08/01/2023 Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay + KH_thong_tin_tuyen_truyen_phong_chong_covid-19_02563.pdf
3 3317-CV/HNDTƯ 05/10/2021 Đề cương truyên truyền trong dịp tổ chức ngày hội Đại đoàn kết văn tộc + De_cuong_TT_ngay_Dai_doan_ket_1_88527.pdf
4 3318-CV/HNDTƯ 05/10/2021 Đề cương truyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng + De_cuong_TT_ngay_Dan_van_cua_dang_1_80664.pdf
5 218-KH/HNDT 28/09/2021 Đề Cương tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2021)
6 01/KH-BTC 16/09/2021 Kế hoạch đón công dân tỉnh An Giang đang sinh sống tại các tỉnh, thành phố có dịch bệnh COVID-19 trở về địa phương + KH_don_cong_dan_tinh_AG_21019.rar
7 417/TTT-PCTN 13/09/2021 Phát động cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" (đến hết ngày 04/10/2021) + HT_phap_luat_PCTN_77234.rar
8 992/UBND-NC 13/09/2021 Đăng ký tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" + Cong_van_ubnd_tinh_thi_truc_tuyen_luat_canh_sat_bien_57129.pdf
9 1016/STTTT-KHTC 12/09/2021 Tuyên truyền mô hình Tổ covid cộng đồng trong phòng, chống dịch COVID-19 + 1016-stttt–khtc.signed_93078.pdf
10 2214/SLĐTBXH-TE-BĐG 10/09/2021 Công văn về việc hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng Covid-19 + 2214_Cong_van_ho_tro_tre_em_anh_huong_Covid-19_38924.pdf
11 2799/BCĐ-KGVX 09/09/2021 Công văn quy định các biện pháp tăng cường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg + 2799_tang_cuong_thuc_hien_cach_ly_xa_hoi_86147.pdf
Thông tin tìm kiếm