Xây dựng nông thôn mới

6 tháng đầu năm 2017, kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá và cao hơn so cùng kỳ

12/12/2017
Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng trình bày tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân dân tỉnh cho thấy kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá và cao hơn so cùng kỳ

Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 5,29% cao hơn mức tăng của năm trước (cùng kỳ năm 2016 tăng 4,58%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,92%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 6,82% và khu vực dịch vụ tăng 7,04%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục theo hướng tích cực, trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 29,96% (cùng kỳ 30,94%); khu vực công nghiệp - xây dựng, chiếm 14,52% (cùng kỳ 13,71%); khu vực dịch vụ, chiếm 53,70% (cùng kỳ 53,98%); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm, chiếm 1,82% (cùng kỳ 1,37%).

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 48.871,4 tỷ đồng, tăng 12,3% so cùng kỳ năm trước; Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đạt 351,01 triệu USD, đạt 42,8% so kế hoạch năm và bằng 97,41% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa bàn đạt 61,3% so dự toán, bằng 117% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương thực hiện 4.927 tỷ đồng, đạt 42% dự toán, đạt 113,8% so với cùng kỳ. Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới toàn tỉnh có 326 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký mới của các doanh nghiệp An Giang là 2.201 tỷ đồng. So với cùng kỳ tăng 132,61%.

Công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được tăng cường; thường xuyên giám sát dịch tễ, phát hiện sớm những ca bệnh và ngăn chặn kịp thời không cho dịch lớn xảy ra. Toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp cho 7.500 người, đạt 30% kế hoạch năm. Trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã ký 46 hợp đồng, 52 lớp, 1.780 học viên. Đã giải quyết việc làm cho 14.400 lao động, trong đó lao động trong tỉnh 10.448 người, ngoài tỉnh 3.483 người, xuất khẩu lao động 43 người.

Công tác cải cách hành chính được các ngành, các cấp quan tâm, các hoạt động kiểm tra cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên. Trong 6 tháng đầu năm đã tiến hành 18 cuộc thanh tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, tại 37 cơ quan đơn vị (cấp tỉnh 08 cuộc, cấp huyện 10 cuộc). Qua kết quả thanh tra, kiểm tra nhìn chung các đơn vị thực hiện tương đối tốt công tác phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm đạt kết quả thấp, một phần do ảnh hưởng của sự khan hiếm nguồn cát xây dựng; Công tác xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ lực của tỉnh đạt hiệu quả chưa cao. Tình hình xuất khẩu của tỉnh gặp nhiều khó khăn, 03 mặt hàng xuất khẩu (gạo, thủy sản, rau màu) tiếp tục gặp khó khăn trong đó ảnh hưởng nhiều nhất là gạo và thủy sản. Gạo tiếp tục chịu sự cạnh tranh về giá và chịu sự chi phối thị trường của gạo Thái Lan và từ các đối thủ (Ấn Độ, Campuchia)...; Thủy sản gặp nhiều khó khăn về nguyên liệu (giá cá tra nguyên liệu đang ở mức khá cao, nguồn nguyên liệu hạn chế).

Nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng có nâng lên nhưng còn chậm, một số địa phương chưa tích cực, chủ động trong kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các vi phạm pháp luật về môi trường. Tình hình khai thác khoáng sản cát núi, cát sông trái phép trong thời gian qua và ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở nhỏ xen kẻ trong khu dân cư là vấn đề tiếp tục quan tâm xử lý trong thời gian tới. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu; thái độ phục vụ của cán bộ, công chức có lúc, có nơi chưa cao, qua phản ánh của người dân.

Nguyễn Hùng