Chính sách, pháp luật

Phú Thạnh - Phú Tân thực hiện công tác giám sát năm 2022

27/06/2022 16:57

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, Hội Nông dân xã đã tổ chức giám sát, đồng thời làm tốt chức năng giám sát để xây dựng các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Năm 2022, Hội Nông dân xã Phú Thạnh tổ chức giám sát theo chuyên đề đối với đơn vị HTX Phú Thạnh với nội dung hợp đồng liên kết tiêu thụ giữa Tập đoàn Lộc Trời và HTX NN Phú Thạnh.

Theo báo cáo, vụ Đông Xuân 2022 Tập đoàn Lộc Trời và HTX ký kết và thu mua đạt 100%: Mô hình LT 123 thông thường đối với giống IR 4625, 32 hộ với diện tích là 122,5 ha; Mô hình LT 123 Plus (không dấu chân) đối với giống Jasmine 10 hộ với diện tích là 122,5 ha. Đã thu mua và thanh toán đầy đủ cho nông dân với tổng số tiền: 3.954.764.000đ.

Vụ Hè Thu: Tiếp tục ký với diện tích 429 ha - 121 hộ. HTX đã cung cấp 2.874 kg giống khoản 36.500.000đ; 689.000.000đ tiền phân, thuốc BVTV.

Vụ Thu Đông: phấn đấu thực hiện mô hình LT 1.000ha.

Qua đó, bà con nông dân nhận thấy đây là mô hình hoàn hảo mang tính ưu Việt, nông dân khi tham gia mô hình không phải lo lắng về giá cả vật tư và chi phí phân bón, dịch vụ đầu vào tăng cao. Lộc Trời thu hoạch sớm và giá cao hơn thị trường từ 100 - 200 đ/kg. Từ đó tạo nên sự phấn khởi và tin tưởng cao của nông dân đối với HTX và Lộc Trời…

Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn và có kiến nghị, đề xuất như: Do mô hình LT 123 PLUS còn mới nên người dân còn e ngại nên số lượng đăng ký còn thấp; Tình trạng nông dân kê chi phí sản xuất thực tế cao so với khung quy định; Cán bộ tham gia quản lý đồng ruộng có lúc chưa thường xuyên, thiếu sâu sát, phân và thuốc BVTV còn chậm chưa kịp thời làm ảnh hưởng tâm lý người sản xuất.

Đối với Lộc Trời: Người dân luôn mong muốn Lộc Trời thực hiện đúng thời gian theo hợp đồng trong việc nhận tiền từ Công ty sớm hơn hiện tại. Đề nghị Lộc Trời mở rộng mô hình LT 123 Plus ra toàn xã; sớm tập kết các phương tiện phục vụ quy trình sản xuất để cùng với địa phương và HTX sắp xếp thành các Tổ dịch vụ phục vụ cho địa bàn từng ấp nhằm phục vụ tốt cho việc thu hoạch vụ Hè Thu và đảm bảo xuống giống vụ Thu Đông đúng lịch thời vụ…

Đối với UBND và ngành huyện: Tích cực hỗ trợ địa phương và HTX trong công tác tuyên truyền vận động nông dân tham gia liên kết sản xuất với Lộc Trời. Đồng thời phối hợp với Lộc Trời tổ chức triển khai tập huấn quy trình sản xuất mà Viện nghiên cứu Lộc Trời đề ra…

Thời gian tới, Hội Nông dân sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tổ chức thực hiện hiệu quả Quy chế giám sát; nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện những dấu hiệu sai phạm, vướng mắc, bất cập có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thùy Trang HND xã Phú Thạnh