Chủ trương – chính sách

Bí thư huyện ủy Châu Thành được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang.

20/06/2024 14:33

Sáng 20/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý. Ông Lê Phước Dũng, Bí thư Huyện ủy Châu Thành được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh (nhiệm kỳ 2023 – 2028) và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (nhiệm kỳ 2023-2028).

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang triển khai quyết định đối với ông Nguyễn Văn Nhiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (nhiệm kỳ 2023 – 2028), thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (nhiệm kỳ 2023 - 2028); điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày ký quyết định này.

 

Ông Nguyễn Văn Nhiên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

Ông Lê Phước Dũng, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Châu Thành (nhiệm kỳ 2020 - 2025), để điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh (nhiệm kỳ 2023 - 2028) và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (nhiệm kỳ 2023 - 2028).

 Ông Lê Phước Dũng, Bí thư Huyện ủy Châu Thành được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (nhiệm kỳ 2023-2028).

Bà Lư Thị Kim Thùy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (nhiệm kỳ 2023 - 202), thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (nhiệm kỳ 2023 - 2028), được điều động, chỉ định làm Ủy viên Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh và giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (nhiệm kỳ 2023 - 2028).

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trao quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đối với đại tá Thạch Thanh Tú, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh.

 

Ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang và ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao quyết định và hoa cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

Bà Đặng Thị Hoa Rây, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Long Xuyên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Long Xuyên (nhiệm kỳ 2020 - 2025); điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn MTTQVN tỉnh (nhiệm kỳ 2019 - 2024), giới thiệu hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh (nhiệm kỳ 2024 - 2029) tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (nhiệm kỳ 2024 - 2029).

Ông Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Long Xuyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Ngô Trọng (theo: https://danviet.vn)