Chủ trương – chính sách

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy Cơ quan Hội Nông dân tỉnh (mở rộng).

29/05/2024 09:35

Ngày 28/5, Đảng ủy Cơ quan Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng), nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết tháng 5/2024 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nhiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phan Tùng Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm trực thuộc Hội Nông dân tỉnh.

Hội nghị đã Công bố các Quyết định về công tác nhân sự của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương Đảng về công tác xây dựng Đảng, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực,.... (Quy định 69-QĐ/TW, Quy định 131-QĐ/TW, Quy định 132-QĐ/TW và Quy định 142-QĐ/TW).

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Cơ quan tháng 05/2024 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024. Qua đó, Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan chỉ đạo các cấp Hội tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan đến tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028... kết quả đã tổ chức 127 cuộc 3.396 lượt cán bộ hội viên nông dân tham dự; Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tham mưu lựa chọn 100 tổ hợp tác tham gia đề án “Phát triển bền vững một triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh” trên địa bàn tỉnh; tổ chức Đoàn kiểm tra hoạt động Quỹ HTND tại huyện và cơ sở; thành lập được 03 chi Hội và 09 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp tại TP. Long Xuyên, Thoại Sơn, Phú Tân; Thực hiện có hiệu quả Dự án “Thúc đẩy tiếp cận an sinh xã hội và điều kiện lao động tốt hơn cho nữ nông dân và lao động thời vụ nông nghiệp trong chuỗi giá trị tôm và lúa gạo” tỉnh An Giang, năm 2023 - 2026; tiếp cận Dự án “hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm Lúa OM18” trên địa bàn Tri Tôn, xây dựng mô hình điểm “Nông dân phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn” tại Chợ Mới...;

Song song đó, Đảng ủy Cơ quan còn tập trung tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh trong tháng 05/2024; Đặc biệt, đã quán triệt và triển khai đến 04 Chi bộ trực thuộc hưởng ứng Cuộc thi sáng tác, quản bá các tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn” tỉnh An Giang giai đoạn 2024 - 2025; Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt công tác sinh hoạt chuyên đề theo tinh thần Công văn số 523-CV/ĐUK, ngày 14/06/2021 của Đảng bộ Khối. Trong tháng, các Chi bộ trực thuộc đều có phân công đảng viên xây dựng nội dung chuyên đề sinh hoạt trong quý II/2024 đảm bảo theo Kế hoạch đề ra, cụ thể Chi bộ Phong trào đã sinh hoạt với chuyên đề “phát huy vai trò đảng viên chăm lo đời sống nhân dân trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện”; đồng thời, tham gia đóng góp dự thảo “Quy chế làm việc mẫu” của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở theo quy định. Thực hiện giám sát thường xuyên việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên  theo Quy định 124-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với tổ chức học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ, Bác Tôn và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 12/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”...

BBT