Chủ trương – chính sách

Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Luật Đất đai (sửa đổi)

07/03/2023 16:29

Ngày 07/3, tại Trụ sở  VNPT, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với VNPT tổ chức hội nghị trực tuyến và trực tiếp lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Điểm cầu Trung ương do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân...

Tại điểm Điểm cầu An Giang do Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Minh Đức chủ trì; các sở ban ngành liên quan; lãnh đạo Hội Nông dân huyện - thị - thành cùng cán bộ Hội Nông dân tỉnh.

Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Hội Nông dân tổ chức nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, hội viên, nông dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong các cấp Hội và nông dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó, tập trung vào các vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất...

Theo đó, đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng Hội Nông dân các tỉnh: Sơn La, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Đồng Nai... và TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đã lần lượt đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tai An Giang Hội Nông dân An Giang đã thống nhất theo nội dung dự thảo 16 chương, 236 điều của Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời, cũng đóng góp ý kiến về: Điều 5 về người sử dụng đất; điều 71 về rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều 73 về công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều 74 về tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều 78 về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; điều 123 về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất…

Đồng thời kiến nghị: Tại Điều 74. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Dự thảo Luật quy định hàng năm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức rà soát, xử lý và công bố công khai việc hủy bỏ thu hồi đất, chuyển mục đích đối với đất đã được ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà sau 03 năm không thực hiện. Đề nghị cân nhắc thời hạn 03 năm, và nếu cần thiết nên rút ngắn thời gian để đảm bảo được cuộc sống của người dân ở nơi có quyết định thu hồi đất được ổn định và không làm xáo trộn cuộc sống.

Tại “khoản 2, Điều 89 Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”.  Vậy thì dự thảo luật cần thể chế hóa các quy định với tiêu chí “tốt hơn nơi ở cũ”. Vì Với những người dân khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án, họ mong muốn đảm bảo các điều kiện cụ thể hỗ trợ tái định cư. Ngoài ra, để đảm bảo tính công khai, minh bạch, chúng ta phải có quy định về mức sống tối thiểu ở nơi tái định cư và cần thực hiện đào tạo nghề, tạo việc làm, tổ chức lại sản xuất, ổn định đời sống lâu dài cho người có đất bị thu hồi. Tại “khoản 4, Điều 49 Tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp phải có phương án sử dụng đất nông nghiệp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận.  Đề nghị giới hạn đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa vì nếu mở rộng có thể sẽ ảnh hưởng đến việc đảm bảo đất sản xuất cho nông dân.

Điều 73. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Dự thảo Luật bao gồm công bố tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử. “Tuy nhiên, cũng cần xem xét liệu có cần bổ sung thêm hình thức nào khác để đảm bảo toàn bộ tổ chức, cá nhân sử dụng đất đều được thông tin về nội dung quy hoạch. Ví dụ như đối với những vùng nông thôn chưa phát triển và khó khăn trong việc di chuyển, cơ quan chính quyền có thể tổ chức các buổi họp tại trụ sở cơ quan, nhà văn hóa địa phương hoặc dùng hình thức phát phiếu thông tin tận nhà”...

Sau Hội nghị, tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh và ý kiến của cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến góp ý và báo cáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các ngành liên quan.

TVB