Chủ trương – chính sách
+ - Chủ trương – chính sách 06/2024
+ - Chủ trương – chính sách 05/2024
+ - Chủ trương – chính sách 02/2024
+ - Chủ trương – chính sách 12/2023
+ - Chủ trương – chính sách 10/2023
 • Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VIII (13/10/2023 10:47)

  Ngày 12/10/2023 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VIII năm 2023 với chủ đề “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”.

+ - Chủ trương – chính sách 09/2023
+ - Chủ trương – chính sách 07/2023
+ - Chủ trương – chính sách 06/2023
+ - Chủ trương – chính sách 04/2023
 • Liên kết sản xuất hiệu quả để tối đa hóa lợi nhuận (11/04/2023 15:26)

  Với góc nhìn đa chiều, trên tinh thần trao đổi thẳng thắn và cởi mở về phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững ĐBSCL, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan có chia sẻ về các giải pháp cùng đồng hành, chung sức phát triển bền vững kinh tế hợp tác vùng ĐBSCL.

+ - Chủ trương – chính sách 03/2023
+ - Chủ trương – chính sách 02/2023
+ - Chủ trương – chính sách 11/2022
+ - Chủ trương – chính sách 10/2022
 • Muốn có nền nông nghiệp trách nhiệm: Phải có nhà nông chuyên nghiệp (05/10/2022 14:32)

  Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu định hướng: “Chú trọng phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao; phát huy tiềm, năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương” và phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân thông minh”.

+ - Chủ trương – chính sách 09/2022
+ - Chủ trương – chính sách 08/2022
+ - Chủ trương – chính sách 07/2022
+ - Chủ trương – chính sách 06/2022
+ - Chủ trương – chính sách 05/2022
+ - Chủ trương – chính sách 04/2022
+ - Chủ trương – chính sách 03/2022
+ - Chủ trương – chính sách 02/2022
+ - Chủ trương – chính sách 01/2022
+ - Chủ trương – chính sách 12/2021
+ - Chủ trương – chính sách 11/2021
+ - Chủ trương – chính sách 10/2021
+ - Chủ trương – chính sách 09/2021
+ - Chủ trương – chính sách 08/2021
+ - Chủ trương – chính sách 07/2021
+ - Chủ trương – chính sách 06/2021
+ - Chủ trương – chính sách 05/2021
+ - Chủ trương – chính sách 04/2021
+ - Chủ trương – chính sách 03/2021
+ - Chủ trương – chính sách 02/2021
 • Xuất khẩu lao động nước ngoài, góp phần xóa đói giảm nghèo địa phương (26/02/2021 09:46)

  Có thể nói, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hay còn gọi là xuất khẩu lao động (XKLĐ) là một trong những chủ trương lớn và đúng đắn, những năm qua Đảng và Nhà nước ta có những chính sách ưu đãi đối với người tham gia đi XKLĐ, trong đó có nhiều trường hợp đi lao động trở về lập nghiệp tại địa phương.

   

 • Trao tặng mái ấm nông dân (04/02/2021 16:00)

  Sáng ngày 2/2/2021 Hội Nông dân phường Long Thạnh thị xã Tân Châu tổ chức lễ bàn giao nhà Mái ấm nông dân năm 2021 cho hộ ông Mã Văn Hiệp, là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

+ - Chủ trương – chính sách 12/2020
+ - Chủ trương – chính sách 11/2020
+ - Chủ trương – chính sách 10/2020
+ - Chủ trương – chính sách 09/2020
+ - Chủ trương – chính sách 07/2020
 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trên địa bàn tỉnh (31/07/2020 09:56)

  Nhằm thu hút các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đầu tư, ứng dụng công nghệ mới vào phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội thảo về “Vai trò doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam trong phát triển ngành kinh tế-xã hội tại địa phương”.

   

+ - Chủ trương – chính sách 06/2020
+ - Chủ trương – chính sách 05/2020
+ - Chủ trương – chính sách 04/2020
+ - Chủ trương – chính sách 03/2020
+ - Chủ trương – chính sách 02/2020
+ - Chủ trương – chính sách 01/2020
+ - Chủ trương – chính sách 12/2019
+ - Chủ trương – chính sách 11/2019
+ - Chủ trương – chính sách 10/2019
+ - Chủ trương – chính sách 09/2019
+ - Chủ trương – chính sách 08/2019
+ - Chủ trương – chính sách 07/2019
+ - Chủ trương – chính sách 06/2019
+ - Chủ trương – chính sách 05/2019
+ - Chủ trương – chính sách 04/2019
+ - Chủ trương – chính sách 03/2019
+ - Chủ trương – chính sách 02/2019
+ - Chủ trương – chính sách 12/2018
+ - Chủ trương – chính sách 11/2018
+ - Chủ trương – chính sách 10/2018
+ - Chủ trương – chính sách 09/2018
+ - Chủ trương – chính sách 08/2018
+ - Chủ trương – chính sách 07/2018
+ - Chủ trương – chính sách 06/2018
+ - Chủ trương – chính sách 05/2018
+ - Chủ trương – chính sách 04/2018
 • An Giang sơ kết 1 năm kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (19/04/2018 23:36)

  Sáng ngày 18/04/2018, Ban chỉ đạo thực hiện kết luận 61 tỉnh sơ kết 1 năm kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và sơ kết 3 năm quyết định 2549 của UBND tỉnh về phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi chủ trì hội nghị.

   

+ - Chủ trương – chính sách 03/2018
+ - Chủ trương – chính sách 01/2018