Dịch vụ hỗ trợ sản xuất
+ - Dịch vụ hỗ trợ sản xuất 01/2021
+ - Dịch vụ hỗ trợ sản xuất 12/2020
  • Tăng cường hoạt động dịch vụ đầu vào hỗ trợ nông dân (01/12/2020 09:26)

    Nhằm tăng cường các hoạt động dịch vụ đầu vào hỗ trợ nông dân. Vừa qua, Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, trực thuộc Hội Nông dân tỉnh, phối hợp với công ty TNHH phát triển nông nghiệp Phương Nam tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giới thiệu các sản phẩm vi sinh và hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

+ - Dịch vụ hỗ trợ sản xuất 06/2020
+ - Dịch vụ hỗ trợ sản xuất 02/2020
+ - Dịch vụ hỗ trợ sản xuất 07/2019
+ - Dịch vụ hỗ trợ sản xuất 04/2019
+ - Dịch vụ hỗ trợ sản xuất 08/2018
+ - Dịch vụ hỗ trợ sản xuất 12/2017