Đời sống – xã hội

An Giang: Giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương Hội

16/12/2022 16:00

Chiều ngày 16/12/2022, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh An Giang tổ chức giải ngân dự án “Trồng và chăm sóc vườn cây ăn trái”.

12 hộ hội viên nông dân xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vay với tổng số tiền 600 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương chuyển cho Hội Nông dân tỉnh để đầu tư phát triển dự án Trồng và chăm sóc vườn cây ăn trái”, thời hạn vay 24 tháng, mức phí cho vay là 0,7%/tháng  8,4%/năm.

Được tiếp cận với nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp cho nhiều hộ hội viên nông dân vay có thêm nguồn vốn để đầu tư vào việc chăm sóc vườn cây ăn trái tốt hơn, cải thiện vườn cây ăn trái hiệu quả hơn, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; củng cố niềm tin, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình.

Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn Quỹ HTND đã tác động tích cực đến công tác vận động hội viên, nông dân thực hiện các nội dung chương trình của Hội đề ra; tạo điều kiện cho cơ sở Hội vận động thành lập, xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác kinh tế,…/.

TVB