Đời sống – xã hội

Giải ngân Dự án “Cải tạo vườn tạp trồng cây ăn trái theo hướng an toàn”

29/12/2022 09:13

Ngày 28/12, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông huyện Phú Tân tổ chức giải ngân Dự án “Cải tạo vườn tạp trồng cây ăn trái theo hướng an toàn" tại xã Phú An từ nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh năm 2022.

Tổng nguồn Quỹ giải ngân đợt này là 630 triệu đồng cho 13 hộ hội viên nông dânxã Phú An vay. Mỗi hộ được vay từ 30-50 triệu đồng tùy theo diện tích sản xuất. Thời gian thực hiện dự án là 24 tháng với mức phí cho vay 0,7%/ tháng (tương đương 8,4 %/năm).

Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp hội viên nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển vườn trồng cây ăn trái theo hướng an toàn trên cơ sở có sẵn để nâng cao năng suất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống hội viên nông dân trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Tại buổi giải ngân các hộ vay vốn cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và hoàn trả vốn và phí đầy đủ, đúng hạn để tiếp tục luân chuyển cho các hộ hội viên nông dân vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Được tiếp cận nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân, các hộ dân rất phấn khởi, giúp cho các hộ hội viên nông dân có thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô vườn cây ăn trái.

TVB