Hoạt động Hội

Bầu bổ sung Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

04/04/2023 10:38

Sáng ngày 4/4, Hội Nông dân huyện Tri Tôn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13, khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 để bầu bổ sung 02 Ủy viên Ban Chấp hành, Ban thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Sương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy quán triệt một số nội dung văn bản của Huyện ủy về sắp xếp cán bộ tại Hội Nông dân huyện và cơ cấu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018-2023.

Quang cảnh hội nghị

Với trên tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, thông qua hình thức bỏ phiếu kín, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã bầu đồng chí Nguyễn Hoài An và đồng chí Nguyễn Thị Thúy An vào Ban Chấp hành, đồng chí Nguyễn Hoài An được giới thiệu bầu vào Ban Thường vụ và đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, theo đúng quy trình hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

Đồng chí Lê Hùng Cường phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hùng Cường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã chúc mừng và bày tỏ mong muốn, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Hoài An tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, đoàn kết, cùng tập thể Hội Nông dân huyện đưa phong trào, công tác Hội ngày một phát triển, góp phần xây dựng quê hương Tri Tôn ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí Nguyễn Hoài An phát biểu hứa hẹn

Tiếp thu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài An, tân Chủ tịch Hội Nông dân huyện, cảm ơn ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Hùng Cường và sự tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện; xin hứa trên cương vị mới, nhiệm vụ mới sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./

TVB & NHT