Hoạt động Hội

Bế giảng lớp tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023

20/09/2023 17:21

Ngày 20/9, tại An Giang, Trường Cán bộ Hội - Hội Nông dân Việt Nam cùng Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Lễ Bế giảng lớp tập huấn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

Đến dự có đồng chí Lư Thị Kim Thùy - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang; đồng chí Phạm Thị Kim Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội - Hội Nông dân Việt Nam cùng 100 cán bộ Hội Nông dân các cấp tham dự.

Trong 03 ngày, từ 18 - 20/9, các học viên được giảng viên Trường Cán bộ Hội - Hội Nông dân Việt Nam cung cấp một số các kỹ năng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn xây dựng một số mô hình giảm nghèo bền vững; Kỹ năng xây dựng phương án sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình…

Thay mặt Trường Cán bộ Hội - Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Phạm Thị Kim Anh nhận xét đánh giá và phát biểu bế giảng lớp tập huấn.

Về kết quả học tập và rèn luyện của học viên: Đa số học viên lớp tập huân đã nỗ lực khắc phục khó khăn, nghiêm túc chấp hành nội quy lớp tập huân, có thái độ học tập đúng đắn, chú ý lắng  nghe giảng, tích cực phát biểu thảo luận; trao đổi học tập kinh nghiệm. Đánh giá cho thấy học viên đã tiếp thu và nắm được những kiến thức, kỹ năng cơ bản đạt mục tiêu của lớp tập huấn.

Công tác tổ chức quản lý lớp tập huấn được thực hiện nghiêm túc, khoa học chặt chẽ: Các cán bộ được phân công lớp quản lý lớp đã thường xuyên nắm tình hình lớp tập huấn, kiểm tra sĩ số, đôn đốc nhắc nhở, hỗ trợ học viên trong suốt quá trình tập huấn, đảm bảo thực hiện đúng quy chế, nội quy của Trường, chủ động tích cực, động viên các học viên trong lớp nêu cao tinh thần trách nhiệm phát huy vai trò tự quản đoàn kết thực hiện tốt chương trình tập huấn.

Công tác phục vụ, hậu cần: Trường Cán bộ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức đón tiếp chu đáo và đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất cho công tác dạy và học; đảm đẩy đủ các chế độ ăn nghỉ cho học viên và giảng viên theo quy định và tạo điều kiện tốt cho công tác dạy và học. Công tác chuẩn bị chu đáo, công tác triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng chương trình kế hoạch: Học viên đã tiếp thu 1 cách có hệ thống và nắm được những kiến thức, kỹ năng cơ bản có thể vận dung vào thực tế thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo tại địa phương; Đa số các bài viết thu hoạch đều kiến nghị mong muôn nhà trường tổ chức nhiều khóa bồi dưỡng tập huấn tương tự trong thời gian tới.

Với kết quả trên có thể khẳng định rằng lớp tập huấn đã hoàn thành tốt, mục tiêu đã đề ra. Thay mặt Ban giám hiệu Trường Cán bộ Hội đồng chí Phạm Thị Kim Anh ghi nhận và biểu dương thành tích đã đạt được của lớp tập huấn…

Vì vây, sau khoá học này đồng chí Phạm Thị Kim Anh đề nghị các học viên cần lưu ý một số vấn đề sau:

(1) Các học viên cần dành thời gian nghiên cứu các tài liệu văn bản về quan điểm chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng, Nhà nước đã được nhà trường cung cấp và giới thiệu. (Chưa có thời gian đọc kỹ tài liệu do trường cung cấp; các giảng viên đã giới thiệu rất nhiều văn bản như Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Nghị định, Thông tư.. liên quan đến chương trình giảm nghèo).

(2)- Cần tích cực chủ động nghiên cứu vận dụng linh hoạt các kiến thức, kỹ năng được trang bị cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

(3) Trên cơ sở các kiến thức được trang bị tại lớp tập huấn, bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của Hội cấp mình, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương và điều kiện thực tế các học viên cần tích cực chủ động tham mưu cho tập thể Ban cháp hành, Ban Thường vụ để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình.

Kết thúc lớp tập huấn, 100 học viên của lớp đều được cấp chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn.

TVB