Hoạt động Hội

Bế mạc Hội nghị lần thứ 2 BCH T.Ư Hội NDVN: Tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

19/01/2024 16:20

Dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, với không khí làm việc tập trung, nghiêm túc, trách nhiệm, ý kiến tâm huyết, chất lượng, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII đã bế mạc, thành công tốt đẹp…

Hoàn thành nhiều nội dung quan trọng

Ngày 19/1, tại Hội nghị, dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, gợi mở nhiều vấn đề mới, góp phần hoàn thiện các văn bản và tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024.

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến bước đầu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023của Bộ Chính trị về "Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới", Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và các tài liệu liên quan.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024.

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023. Đồng thời thể hiện quyết tâm cao trong việc thông qua phát động và ký kết giao ước thi đua trong năm 2024.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: Năm 2024 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về "Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới"; Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam và thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam đã xác định.

Trước bối cảnh tình hình thế giới còn có những diễn biến phức tạp, khó lường; sản xuất nông nghiệp của nông dân có thể đối mặt với nhiều rủi ro từ thời tiết, dịch bệnh đến bất ổn thị trường, giá cả… sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của hội viên, nông dân và hoạt động của các cấp Hội; đòi hỏi tổ chức Hội Nông dân các cấp phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, vươn lên ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cấp Hội Nông dân tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã gợi mở một số vấn đề trọng tâm để các cấp Hội tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2024.

Thứ nhất, ngay sau Hội nghị này, Ban Chấp hành giao Ban Thường vụ Trung ương Hội chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội và các đại biểu để hoàn chỉnh các văn bản và ban hành triển khai thực hiện ngay; đồng thời các cấp Hội khẩn trương nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, phát huy mọi nguồn lực trong cán bộ, hội viên, nông dân và xã hội để triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024.

Thứ hai, các cấp Hội chủ động tổ chức tuyên truyền phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đa dạng hóa nội dung thông tin và hình thức tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng cấp Hội.

Đẩy mạnh khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường thông tin, tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông của Hội, các mạng xã hội để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về "Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới" và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; tuyên truyền thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam đã xác định.

Thứ ba, tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội; đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Tập trung củng cố và phát triển Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp tạo tiền đề cho việc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, góp phần phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể. Các tỉnh, thành Hội cần rút tổ chức kinh nghiệm, lựa chọn xây dựng mô hình mẫu, mô hình điểm kinh tế tập thể thật thực tiễn, thiết thực, hiệu quả, từ đó nhân rộng.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, cách thức vận động để thu hút sự hưởng ứng, tham gia tích cực của hội viên, nông dân trong các phong trào thi đua của Hội. Đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững".

Tập trung bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi từ cấp huyện trở lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, trên nhu cầu thực tế, thực chất, đặc biệt tránh hình thức.

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ, vật tư đầu vào trong nông nghiệp; thí điểm tổ chức cho nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc đánh giá chất lượng dịch vụ, vật tư đầu vào trong nông nghiệp trên Nền tảng số App nông dân Việt Nam. Tập trung tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động lớn của tổ chức Hội Nông dân năm 2024.

Thứ năm, tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, nhất là các nội dung liên quan về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Làm tốt công tác tham mưu và giữ vai trò nòng cốt trong việc nắm bắt dư luận xã hội nông dân, nông thôn. Chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến của hội viên, nông dân thông qua Nền tảng số App Nông dân Việt Nam để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền cùng cấp để giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

Trước mắt, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động và tham gia tổ chức chu đáo cho cán bộ, hội viên, nông dân vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn và triệt để tiết kiệm. Đồng thời phối hợp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với gia đình chính sách, người có công với nước, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới,...

BBT (theo: danviet.vn)