Hoạt động Hội

Bồi dưỡng lý luận chính trị & Nghiệp vụ công tác nông vận năm 2024.

01/07/2024 08:42

Ngày 01/7, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị & Nghiệp vụ công tác nông vận năm 2024.

Dự khai giảng lớp có Đồng chí Võ Chí Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Thạc sĩ Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng trường Chính trị Tôn Đức Thắng; 150 học viên là Chủ tich, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phường, Thị Trấn trong tỉnh cũng dự

Trong thời gian 5 ngày từ 01 đến 5/7, các học viên được nghiên cứu 8 chuyên đề, gồm: Chuyên đề 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam và Đảng cộng sản Việt Nam - Người tổ chức lãnh đạo và nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Chuyên đề 2: Đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở; Chuyên đề 3: Công tác Dân vận trong tình hình mới;  Chuyên đề 4: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ trong hệ thống; Chuyên đề 5: Vai trò Hội Nông dân trong tập hợp, hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng mô hình kinh tế hợp tác (lồng ghép chuyên đề NQ vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại và quan hệ hợp tác quốc tế); Chuyên đề 6: Công tác tuyên truyền, nắm dư luận xã hội trong Hội viên, nông dân; nội dung sinh hoạt và chủ trì hội nghị của Hội Nông dân cơ sở (lồng ghép chuyên đề Nghị Quyết về xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh); Chuyên đề 7: Vai trò Hội Nông dân trong công tác giám sát - phản biện, góp phần tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước tại cơ sở vững mạnh (lồng ghép chuyên đề Nghị Quyết về xây dựng Hội và giai cấp nông dân vững mạnh; Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam); Chuyên đề 8: Quy trình thành lập chi/tổ Hội nông dân nghề nghiệp (lý thuyết và thực hành kỹ năng).

Thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (khóa VIII), nhiệm kỳ 2023 - 2028; Quyết địnhsố 182/QĐ-TTg, ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ Hội cơ sở được nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, thực hiện tốt các nội dung trong công tác Hội và phong trào nông dân. Từ đó tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch vững mạnh.

TVB