Hoạt động Hội

Châu Lăng - Trị Tôn: Ra mắt Tổ hội nghề nghiệp “Chăn nuôi bò sinh sản”.

09/03/2024 07:50

Chiều ngày 8/3/2024, tại Ban ấp Rò Leng, Hội Nông dân xã Châu Lăng -  huyện Tri Tôn tổ chức Lễ ra mắt 2 Tổ hội nghề nghiệp “Chăn nuôi bò sinh sản”.

Tổ hội nghề nghiệp “Chăn nuôi bò sinh sản 1 và 2” ấp Rò Leng xã Châu Lăng được thành lập theo Quyết định số 02 và 03-QĐ/HNDX ngày 8/3/2024 của Hội Nông dân xã Châu lăng, với 15 Thành viên (tổ 1 với 07 thành viên; tổ 2 với 8 thành viên). Tổ 1 do Ông Chau Tinh làm Tổ trưởng, Ông Nguyễn Hồng Thái làm Tổ phó; Tổ 2 do Ông Chau Kinh làm Tổ trưởng, Ông Chau Phan làm Tổ phó. Đây là mô hình liên kết giữa các hộ chăn nuôi bò sinh sản, tham gia một cách tự nguyện, cùng một mục đích, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay để phát triển kinh tế gia đình, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào chăn nuôi.

Tổ hội đi vào hoạt động sẽ tận dụng thế mạnh của xã Châu Lăng về điều kiện phát triển chăn nuôi bò sinh sản, từ đó thu hút thêm nhiều thành viên. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi, giúp các hộ có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Tổ 1

Tại buổi lễ, thành viên của 2 Tổ hội đã thống nhất thông qua Quy chế và phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Việc thành lập Tổ hội nghề nghiệp “Chăn nuôi bò sinh sản” nhằm giúp các hội viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm trong chăm sóc, phòng - chống dịch bệnh; qua đó, nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò sinh sản, góp phần vào công tác giảm nghèo của địa phương.

Tổ 2

Sau thời gian sinh hoạt ổn định, 2 Tổ hội nghề nghiệp "Chăn nuôi bò sinh sản 1 và 2" sẽ nâng lên Chi hội nghề nghiệp "Chăn nuôi bò sinh sản".

TVB