Hoạt động Hội

Đại hội Chi hội Luật gia Hội Nông dân lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029.

04/04/2024 16:14

Ngày 4/4/2024, Chi hội Luật gia Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Chí Dũng - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh An Giang.

Với tinh thần trách nhiệm, Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Văn Nhiên - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tái đắc cử Chi hội trưởng Chi Hội Luật gia Hội Nông dân nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu đồng chí Nguyễn Văn Nhiên dự Đại hội Đại biểu Hội luật gia tỉnh An Giang khóa VI nhiệm kỳ 2024-2029.

Chi hội Luật gia Hội Nông dân tỉnh An Giang gồm 05 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm Lãnh đạo của Đảng ủy, Thường trực Hội Luật gia tỉnh, sự quan tâm của Thủ trưởng cơ quan, và sự nổ lực của các hội viên trong Chi hội, Chi hội Luật gia Hội Nông dân tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cơ quan, đơn vị  thể hiện rõ nét nhất là trên các mặt: Góp ý xây dựng các dự án Luật, pháp luật và các văn bản của Ngành, tuyên truyền pháp luật thông qua viết tin, bài trên Cổng thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh, đại đa số hội viên đã đóng góp tích cực vào kết quả công tác của chính quyền, công tác Đảng của Hội Nông dân tỉnh, và đóng góp vào kết quả chung của Hội Luật gia tỉnh An Giang.

Hiện Chi hội có 02 đồng chí là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, đây cũng là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật trong tỉnh; đồng thời tuyên truyền cho cán bộ cơ quan được 25 cuộc. Nội dung tuyên truyền một số điểm mới của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật an ninh mạng; Luật bảo vệ bí mật Nhà Nước,... Bên cạnh đó Chi hội cũng tuyên truyền tại Hội Nông dân cơ sở được 72 cuộc tuyên truyền pháp luật có 5.400 cán bộ, hội viên nông dân tham dự. Nội dung: tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, Luật bảo vệ môi trường, Luật hộ tịch, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật đất đai, Luật phòng chống tham nhũng, ,….Tuyên truyền lồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt Câu Lạc bộ nông dân, Câu Lạc bộ nông dân với pháp luật tổ chức được 6.375 cuộc, có 191.250 lượt nông dân tham dự. Tham mưu Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh thành lập 88 Câu Lạc bộ nông dân với pháp luật với 2.640 thành viên. Tổ chức tư vấn lưu động 16 cuộc có 160 hội viên nông dân tham dự; nội dung tư vấn các lĩnh vực như đất đai, hôn nhân gia đình, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, xử phạt vi phạm về giao thông, môi trường, hợp đồng kinh tế, thừa kế, quyền bảo vệ trẻ em,…

Ngoài ra Chi hội còn phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: tổ chức 04 lớp tập huấn về kỹ năng truyền thông về thu gom và xử lý rác thải, chất thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật gắn với  bảo vệ môi trường nông thôn, có 400 cán bộ, hội viên dân tham dự; Xây dựng 02 Mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát phản biện xã hội với 120 thành viên.

Nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Luật gia Hội Nông dân tỉnh phấn đấu đạt 100% các chỉ tiêu của Hội luật gia tỉnh giao; 100% hội viên không vi phạm Điều lệ Hội; Tiếp tục vận động, tuyên truyền cán bộ, hội viên, nông dân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào Chi hội. Kết nạp từ 05 đến 10 Hội viên danh dự vào hội; Tiếp tục củng cố, xây dựng Chi hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, nâng chất tổ chức hoạt động của Chi hội làm nhiệm vụ trọng tâm; Chi hội tích cực tham gia “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

TVB