Hoạt động Hội

Đồng chí Phan Tùng Lâm được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân An Giang.

14/06/2024 08:39

Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, đồng chí Phan Tùng Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp đã được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chiều 14/6, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 (khóa X), nhiệm kỳ 2023- 2028 (đốt xuất) thực hiện công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc - Phó Ban Dân vận tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Nhiên - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tich Hội Nông dân tỉnh chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Chí Hùng đã thông qua các Công văn, Quyết định của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về nhân sự Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo Quyết định số 4446-QĐ/TU, ngày 02/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc điều động cán bộ; Công văn số 32-CV/ĐĐHNDVN, ngày 20/5/2024 về việc cho ý kiến về công tác cán bộ; Công văn số 10187-CV/BTCTU, ngày 6/6/2024 về công tác cán bộ và Tờ trình số 42-TTr/HNDT ngày 14/6/2024 về việc giới thiệu nhân sự ứng cử Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu đồng chí Phan Tùng Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp đã được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tỷ lệ 100% số phiếu bầu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phan Tùng Lâm bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ mới của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh; đồng thời hứa sẽ cố gắng nghiên cứu, học hỏi, nỗ lực phấn đấu cùng với Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh phát huy dân chủ, chung sức, đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới./.

TVB