Hoạt động Hội

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động Hội Nông dân tỉnh năm 2024.

31/01/2024 08:02

Chiều ngày 30/01, Lãnh đạo Hội và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cơ quan Hội Nông dân tỉnh An Giang long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2024.

Trong năm 2023, mặc dù có nhiều khó khăn trong hoạt động chuyên môn, song Hội Nông dân tỉnh đã lãnh chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt Quy chế làm việc, nguyên tắc lãnh đạo, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể, chủ động bàn, thảo luận và quyết định kịp thời những chủ trương, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra; các chỉ tiêu thi đua năm 2023 thực hiện đều đạt và vượt kế hoạch. Cán bộ, công chức và người lao động thực hiện tốt các quy định, quy chế làm việc của cơ quan ngày càng nề nếp, các hoạt động cơ quan thực hiện công khai dân chủ, tập thể đoàn kết nhất trí, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động, trong đó lãnh đạo cơ quan đã quan tâm kịp thời về đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị. Năm 2023, nhiều tập thể, cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Hội Nông dân tỉnh được các cấp khen thưởng.

Năm 2023, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Hội Nông dân tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội giao, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh. Kết quả có 100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 03 tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến; 03 đồng chí được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023; Ban Chấp hành Trung ương Hội tặng Bằng khen cho 03 cá nhân; Công đoàn cơ sở tặng Giấy khen cho 05 đoàn viên.

Năm 2024,Tập thể lãnh đạo cán bộ công chức và người lao động cơ quan Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, phát huy hiệu quả vai trò tham mưu của các Phòng, Ban, Trung tâm, cụ thể hóa công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đổi mới công tác chỉ đạo hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong toàn tỉnh. Trên cơ sở các nội dung báo cáo. Cán bộ, công chức và người lao động cơ quan đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức và người lao động đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.

 

 

Tại Hội nghị, Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2024; cán bộ, công chức tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả trong công tác tham mưu, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024./.

TVB