Hoạt động Hội

Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức diễn đàn Kết Nối Cung Cầu

03/11/2023 16:27

Sáng 03/11, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp tổ chức diễn đàn kết nối Cung - Cầu, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh An Giang

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Nguyễn Sĩ Lâm; TS Đặng Kiều Nhân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển đồng bằng Sông Cửu Long - Trường Đại học Cần Thơ, Công ty và Doanh nghiệp cũng tham dự diễn đàn

Diễn đàn với nội dung "kết nối Cung Cầu thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị nông sản và thích ứng với biến đổi khí hậu” trên địa bàn tỉnh An Giang. Tại diễn đàn, bà con nông dân đã được các nhà khoa học, nhà quản lý, Công ty, doanh nghiệp chia sẻ thực trạng sản xuất nông nghiệp theo chuỗi của tỉnh An Giang và Khu vực đồng bằng Sông Cửu Long; Định hướng và các giải pháp thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, sản xuất nông nghiệp hữu cơ; Thông tin sản xuất theo chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm; Quảng bá sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch; Thông tin liên kết xây dựng vùng nguyên liệu trái cây chủ lực của tỉnh…. Đồng thời, giải đáp các vấn đề xung quanh việc làm thế nào để nông dân, Công ty và Doanh nghiệp được hài hòa, liên kết đạt mục tiêu nông dân có lời, Công ty và Doanh nghiệp phải có lợi, môi trường, sinh thái được đảm bảo…

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh; Liên Minh hợp Tác xã tỉnh và Công ty TNHH XNK Thương mại  dịch vụ Vina T&T ký biên bản ghi nhớ triển khai vùng nguyên liệu tại An Giang.

TVB