Hoạt động Hội

Hội Nông dân tỉnh: Hội nghị tập huấn công tác Hội năm 2024.

24/02/2024 08:05

Sáng ngày 23/02, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện năm 2024

Lãnh đạo dự Hội nghị tập huấn.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nhiên - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; hơn 60 học viên là Lãnh đạo, cán bộ Ban, Trung tâm, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh; Lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân 11 huyện, thị thành Hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Nhiên đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi học để tiếp thu các nội dung chuyên đề được báo cáo viên trình bày. Đồng thời thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn tại đơn vị, địa phương mình để cùng với báo cáo viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm, tích lũy nhiều kinh nghiệm và học tập được nhiều bổ ích trong đợt tập huấn này…

Đồng chí Nguyễn Trọng Thiện - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban xây dựng hội - Hội Nông dân tỉnh trình bài Chuyên đề 1

Tại Hội nghị, các học viên được nghe Báo cáo viên truyền đạt các nội dung của 3 chuyên đề như: Chuyên đề 1: Hướng dẫn Quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; Chuyên đề 2: Hướng dẫn công tác xét chọn Nông dân giỏi. Tổ chức, thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác; Chuyên đề 3: Hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Thảo luận tại Hội nghị tập huấn, các học viên tập trung trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác Hội và phong trào nông dân tại đơn vị, địa phương...

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm giúp trang bị thêm cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện có thêm những kiến thức cơ bản về mọi mặt, nhất là nghiệp vụ công tác Hội, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nông thôn mới.

TVB