Hoạt động Hội

Hội Nông dân tỉnh kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân Thị xã Tân Châu.

27/10/2023 08:07

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023, ngày 26/10/2023, Hội Nông dân tỉnh kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân Thị xã Tân Châu năm 2023.

Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Võ Chí Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm trưởng đoàn; Đại diện lãnh đạo Văn phòng, Ban Xây dựng Hội, Ban kinh tế - xã hội, Trung tâm Hỗ trợ nông dân - Hội Nông dân tỉnh. Dự và tiếp đoàn kiểm tra có đồng chí Đoàn Tiền Giang - Thị ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Thị ủy Tân Châu; Thường trực Hội Nông dân Thị xã Tân Châu; Chủ tịch Hội Nông dân phương Long Hưng. Đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023 đối với Hội Nông dân Thị xã Tân Châu.

Đoàn kiểm tra Hội Nông dân tỉnh đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023, việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua về xây dựng Hội và phong trào nông dân năm 2023; công tác phát triển hội viên gắn với thực hiện Nghị quyết số 04, 05-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; việc xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ Hội nông dân nghề nghiệp; Công tác củng cố và phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, công tác quản lý, sử dụng Quỹ HTND và chương trình nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2023; Công tác phối hợp và kết quả tham gia thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Chương trình phối hợp với các ban, ngành, doanh nghiệp tại địa phương; Ngoài ra, còn kiểm tra các văn bản lãnh, chỉ đạo và triển khai thực hiện văn bản, chương trình công tác trọng tâm của Hội cấp trên; hệ thống sổ sách công tác Hội và một số nội dung có liên quan đến phong trào thi đua năm 2023.

Tại buổi kiểm tra, Hội Nông dân tỉnh đánh giá cao việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội, các hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân, ủy thác vốn vay của Ngân hàng chính sách… đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, nhằm góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội tốt hơn trong thời gian tới và tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được, tiếp tục đổi  mới phương thức hoạt động nhằm thu hút tập hợp hội viên nông dân vào Hội; làm tốt các phong trào thi đua của Hội, chú trọng phát hiện những mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các hoạt động hỗ trợ nông dân; xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp; tập trung nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

TVB