Hoạt động Hội

Hội Nông dân tỉnh tập huấn cho 150 hội viên nòng cốt.

20/06/2024 08:49

Từ ngày 20 - 21/6/2024; Hội Nông dân tỉnh An Giang đã tổ chức lớp tập huấn cho 150 hội viên nòng cốt của 6 huyện, thị, thành (Long Xuyên, Chợ Mới, Châu Thành, Phú Tân, Châu Phú và Thoại Sơn).

Tham dư lớp tập huấn có đồng chí Võ Chí Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Trọng Thiện - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban xây dựng Hội, Hội Nông dân tỉnh; Thượng tá Võ Hữu Lễ - Phó Trưởng phòng PV05, Công an tỉnh An Giang cùng 150 học viên dự.

Thượng tá Võ Hữu Lễ báo cáo chuyên đề về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm...

Nhằm nâng cao chất lượng lực lượng nòng cốt, giúp lực lượng nòng cốt nắm vững những kiến mới. Trong đợt tập huấn này, các học viên được báo cáo viên  trao đổi những nội dung cơ bản về vai trò của cán bộ, hội viên nông dân trong thực hiện Nghị quyết 46-NG/TW ngày 21/12/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (khóa VIII) nhiệm kỳ 2023-2028; Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ Tướng Chính phủ; Vai trò của Hội Nông dân trong vận động nông dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc... giúp lực lượng nòng cốt vận dụng vào thực tiễn hoạt động Hội tại địa phương; tạo sự thống nhất, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp đã đề ra.

Với những kiến thức được trang bị sẽ là cơ sở để thời gian tới, lực lượng nòng cốt các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội trong việc tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong tình hình mới.

 

TVB