Hoạt động Hội

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác nông vận năm 2023

06/11/2023 09:52

Sáng ngày 6/11/2023, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác nông vận năm 2023.

Tham dự có đồng chí Võ Chí Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Thạc sĩ Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng trường Chính trị Tôn Đức Thắng và 152 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, phường thị trấn cùng dự

Trong thời gian học 05 ngày (từ ngày 6 - 10/11/2023), học viên sẽ được học tập và nghiên cứu 8 Chuyên đề: Chuyên đề 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam và Đảng cộng sản Việt Nam - Người tổ chức lãnh đạo và nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Chuyên đề 2: Đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở; Chuyên đề 3: Công tác Dân vận trong tình hình mới; Chuyên đề 4: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ trong hệ thống; Chuyên đề 5: Triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028; Chuyên đề 6: Hội Nông dân Việt Nam với công tác Dạy nghề và dịch vụ hỗ trợ cho nông dân; Chuyên đề 7: Vai trò Hội Nông dân trong công tác giám sát - phản biện, góp phần tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước tại cơ sở vững mạnh (lồng ghép chuyên đề NQ về xây dựng Hội và giai cấp nông dân vững mạnh; Điều lệ Hội); Chuyên đề 8: Quy trình thành lập chi/tổ hội nông dân nghề nghiệp (lý thuyết và thực hành kỹ năng).

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, đồng chí Võ Chí Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh hy vọng trong 05 ngày tập huấn các học viên sẽ được lĩnh hội, tiếp thu đầy đủ những nội dung mà báo cáo viên truyền đạt. Ngoài ra, để đạt được mục đích của lớp tập huấn đề ra, đề nghị các đồng chí tích cực học tập, nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến thảo luận làm sáng tỏ các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ Hội Nông dân trong thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí học viên chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc nội quy học tập theo quy định của Ban tổ chức lớp học để đạt kết quả học tập cao nhất.

Đồng chí cũng mong rằng sau lớp tập huấn này, mỗi học viên sẽ tiếp thu, vận dụng những kiến thức đã được tập huấn để thực hiện và phát huy tốt hơn nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân; góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

BBT