Hoạt động Hội

Những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân Việt Nam năm 2024.

19/02/2024 08:17

Phát biểu tại buổi gặp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024, đồng Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chúc mừng năm mới, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân Việt Nam năm 2024.

Trong năm 2024, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các Đề án, dự án thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 46-NQ/TW cũng như đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, tạo bước đột phá trong công tác Hội và phong trào nông dân, đó là:

Đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân, trong đó tiếp tục phát triển mạnh hệ thống chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, mở rộng đa dạng, linh hoạt các câu lạc bộ của nông dân.

Tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, trong đó tổ chức triển khai một số mô hình điểm tại các tỉnh đại diện cho các vùng, miền, làm hình mẫu để cán bộ, hội viên nông dân thăm quan, học tập và nhân rộng mô hình.

Nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân và cán bộ Hội các cấp, tập trung vào các nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi để có đủ năng lực trở thành giám đốc hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ, là hạt nhân, nòng cốt thúc đẩy quá trình "tri thức hoá nông dân".

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá và tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ, vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp, trước hết là thí điểm tổ chức cho các nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tham gia đánh giá.

Phổ biến, mở rộng ứng dụng App Nông dân Việt Nam để lắng nghe ý kiến, phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trong không khí phấn khởi những ngày đầu Xuân Giáp Thìn năm mới 2024, thay mặt Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong cả nước phát huy những kết quả đã đạt được, với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024. Đồng thời, nêu cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp Hội, phát huy tinh thần tự giác, gương mẫu, chủ động, sáng tạo của cán bộ Hội, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào nông dân, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, nâng cao trình độ và chăm lo cho hội viên, nông dân có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam.

BBT (theo:danviet.vn)