Hoạt động Hội

Ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp Du lịch Nông nghiệp xã Mỹ Hòa Hưng.

06/06/2024 15:36

Chiều ngày 6/6/2024, Hội nông dân xã Mỹ Hòa Hưng - Tp. Long Xuyên tổ chức ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp Du lịch Nông nghiệp Mỹ Hòa Hưng

Tại buổi ra mắt, các đại biểu đã được nghe công bố quyết định thành lập; quy chế hoạt động của chi hội. Theo đó, chi hội nông dân nghề nghiệp Du lịch Nông nghiệp xã với 16 thành viên. Chi hội được thành lập với Mục đích hoạt động của chi Hội nhằm đoàn kết, tập hợp các hội viên nông dân thuộc cùng một lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập cho hội viên; tập hợp nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của hội viên để phản ánh với các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức Hội Nông dân và các cơ quan có thẩm quyền về những chủ trương, chính sách, những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với văn hóa văn minh đô thị.

Qua đó tuyên truyền, phổ biến, cung cấp, phản ánh thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, định hướng ngành nghề của địa phương liên quan đến lĩnh vực hoạt động của chi Hội nghề nghiệp mà các thành viên quan tâm.... Chi Hội hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, kết hợp với nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi vấn đề được đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai, thảo luận và thống nhất hành động trên cơ sở thiểu số phục tùng đa số.

Phát biểu tại buổi ra mắt, đồng chí Nguyễn Trọng Thiện - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Xây dựng Hội - Hội Nông dân tỉnh An Giang nhấn mạnh: Việc thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp Du lịch Nông nghiệp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội Nông dân, đáp ứng với tình hình nhiệm vụ mới; tập hợp, thu hút đông đảo hội viên nông dân có cùng ngành nghề vào tổ chức Hội. Qua đó, khắc phục được những hạn chế, khó khăn trong sinh hoạt Hội cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi hội; tạo tiền đề nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh. Đồng chí đề nghị Hội Nông dân xã Mỹ Hòa Hưng cần phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh liên kết sản xuất tập thể, phát triển nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo đã được hội viên nông dân áp dụng, cho năng suất cao, góp phần cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Để “Chi Hội nông dân nghề nghiệp du lịch nông nghiệp xã Mỹ Hòa Hưng” hoạt động thiết thực và hiệu quả trong thời gian tới, tôi đề nghị các đồng chí quan tâm và thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, tập thể Hội Nông dân xã Mỹ Hòa Hưng cần phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh liên kết sản xuất tập thể, phát triển nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo đã được hội viên nông dân áp dụng, cho năng suất cao, góp phần cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Thứ hai, đây là mô hình mới thể hiện 10 nguyên tắc: “5 tự, 5 cùng” (5 tự là tự nguyện, tự giác, tự chủ, tự chịu trách nhiệm; 5 cùng là cùng lĩnh vực ngành nghề, cùng quan tâm, cùng chia sẻ, cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng lợi) nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh được thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước; các hội viên cùng ý chí và hành động; nông sản được kết nối sản xuất với thị trường và đạt chuẩn quốc tế.

Thứ ba, Chi Hội nông dân nghề nghiệp du lịch nông nghiệp xã Mỹ Hòa Hưng cần chăm lo xây dựng 5 yếu tố rất quan trọng là nâng cao năng lực trí tuệ, kế hoạch phát triển, nguồn nhân lực, vốn tài chính, môi trường an toàn.

Thứ tư, xây dựng hoàn thiện và ban hành các quy chế hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh của chi hội, lựa chọn nơi sinh hoạt phù hợp, thuận tiện.

Thứ năm, sau lễ ra mắt, Chi hội nghề nghiệp này cần được hỗ trợ về vốn, tập huấn kỷ năng về du lịch; đề nghị các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tăng cường liên kết phối hợp hỗ trợ trong quá trình quản bá, giới thiệu và có sản phẩm du lịch; sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm tạo điều kiện cho Hội Nông dân cơ sở thành lập thêm nhiều chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp trên địa bàn. Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá những sản phẩm từ du lịch nông nghiệp, đẩy mạnh mời gọi đầu tư về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông đến các vùng sản xuất. Triển khai công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các mô hình du lịch nông nghiệp được lựa chọn, tập huấn cho người nông dân kiến thức cơ bản về du lịch để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Có chính sách khuyến khích nông dân tham gia mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch.

Ngô Trọng