Hoạt động Hội

Ra mắt Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp ấp Tân Huệ, xã Vọng Thê

05/06/2024 15:47

Chiều ngày 5/6/2024, tại Văn phòng ấp Tân Huệ, xã Vọng Thê. Hội Nông dân xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn tổ chức lễ ra mắt 02 tổ hội nghề nghiệp bóc vác, hỗ trợ sạ lúa, phun xịt và bón phân.

 

02 Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp bóc vác, hỗ trợ sạ lúa, phun xịt và bón phân ấp Tân Huệ trực thuộc Chi Hội nông dân nghề nghiệp trồng lúa chất lượng cao ấp Tân Huệ, xã Vọng Thê được thành lập gồm có 18 thành viên (bình quân mỗi tổ 9 thành viên) do Ông Nguyễn Hoàng Vinh và Ông Đặng Văn Thuận làm tổ trưởng. Tổ Hội hoạt động theo nguyên tắc “5 tự, 5 cùng” gắn bó các thành viên vì có chung lợi ích và trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, giúp nhau cách làm ăn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất.

Việc thành lập Tổ hội nghề nghiệp được hình thành trên cơ sở gắn bó hội viên nông dân có chung một ngành nghề, một mục đích và có cùng lợi ích. Qua đây xây dựng mô hình sinh hoạt và hoạt động của tổ Hội gắn với các mô hình hoạt động kinh tế, xã hội, nghề nghiệp của hội viên, nông dân, tiếp dục đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tổ chức cơ sở Hội theo hướng thật sự mang lại lợi ích thiết thực, tăng cường thu hút tập hợp hội viên, nông dân, tạo sự gắn bó giữa hội viên, nông dân với tổ chức Hội, khắc phục những hạn chế, khó khăn trong sinh hoạt của hội viên nông dân ở Chi hội hiện nay. Tạo cho hội viên, nông dân gắn trách nhiệm sản xuất, kinh doanh với nhau, liên kết, hỗ trợ nhau để nâng cao về giá trị về sản phẩm, tạo ra chuỗi giá trị trong sản xuất.

Ngoài ra, nhân buổi lễ ra mắt 02 tổ hội nghề nghiệp về phía BHXH huyện lồng ghép trao đổi một số thông tin những điều cần biết về BHYT hộ gia đình và bảo hiểm xã hội tự nguyện và một số chính sách của Cty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Lộc Trời chuẩn bị triển khai cho vụ lúa Thu Đông sắp tới cho các thành viên./.

Thu Trang (HNDT)