Hoạt động Hội

Thông cáo báo chí về Đại hội đại biểu Hội Nông dân An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

24/07/2023 10:38

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Để triển khai công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Sáng ngày 24/7. Ban tổ chức Đại Hội  tổ chức buổi thông cáo báo chí về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứi X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Liên hoan Văn nghệ Nông dân tỉnh An Giang lần V.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhiên - Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội, Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (Trưởng ban Tổ chức Đại hội, Trưởng ban Tổ chức liên hoan văn nghệ nông dân)

Theo Ban tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 01 đến ngày 02/8/2023), tại Hội trường tỉnh số 01, Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên. Với sự tham gia của 249 đại biểu chính thức (trong đó có 40 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023; 209 đại biểu được bầu từ Đại hội các cấp và đại biểu được chỉ định) đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ cho trên 102.000 cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh; Liên hoan Văn nghệ Nông dân được tổ chức tại Công trường Trưng Nữ Vương - Tp.Long Xuyên, An Giang

Về đại biểu khách mời dự Đại hội: Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Việt Nam; Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh qua các nhiệm kỳ; các đồng chí lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo huyện, thị, thành ủy; các công ty, doanh nghiệp và anh hùng lao động.

Đồng chí: Trương Bá Trạng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang (Phó trưởng Ban tổ chức Liên hoan văn nghệ nông dân) thông báo một số nội dung Liên hoan văn nghệ...

Phát huy thành tích đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển” và tiêu đề Đại hội Xây dựng tổ chức hội nông dân vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, góp phần xây dựng tỉnh An Giang giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.  Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018- 2023. Đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ qua. Quyết nghị mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2023 - 2028; với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội Hội Nông dân tỉnh An Giang khoá X, nhiệm kỳ 2023  - 2028 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhiên phát biểu kết thúc thông cáo báo chí

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X được diễn ra trong bối cảnh cả nước đã khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19, bên cạnh chịu nhiều tác động từ tình hình chính trị, kinh tế thế giới và trong nước, ảnh hưởng biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường, an ninh biên giới, an ninh lương thực,… luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hội nhập của nông dân An Giang. Với sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy An Giang, sự hỗ trợ kịp thời của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các Ban, Ngành, Đoàn thể với tổ chức Hội. Cán bộ, hội viên nông dân An Giang đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

TVB