Hội nông dân tỉnh

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác nông vận năm 2023

10/11/2023 15:55

Sáng ngày 10/11/2023, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác nông vận năm 2023.

Trong thời gian 05 ngày các học viên đều nghiêm túc tiếp thu và nhiệt tình trao đổi thảo luận sôi nổi, tuy thời gian ngắn nhưng các giảng viên đã nhiệt tình triển khai, truyền đạt những kiến thức cơ bản, trọng tâm về một số vấn đề lý luận, thực tiễn chính trị và nghiệp vụ công tác Hội để cho học viên nắm, trang bị kiến thức mới, sát với nghiệp vụ trong hoạt động công tác hội nông dân năm 2023.

Đây là những nội dung quan trọng nhằm bồi dưỡng, bổ sung thêm cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cơ sở những kiến thức, kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào nông dân cơ sở, vận dụng những kiến thức đã được tập huấn để thực hiện và phát huy tốt hơn nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân; góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thông qua lớp tập huấn này, các đồng chí học viên tiếp tục vận dụng sáng tạo nội dung các bài giảng đã lĩnh hội được, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp và phong cách làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc để đưa công tác Hội và phong trào nông dân có những bước chuyển biến tích cực hơn nữa, đóng góp thiết thực vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Kết quả 100% các đồng chí đã hoàn thành chương trình khóa bồi dưỡng và được nhà trường cấp chứng nhận./.

BBT