Hội nông dân tỉnh

Khai mạc Hội nghị BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 12 khoá VII: Thảo luận 4 vấn đề lớn, quan trọng

30/10/2023 14:41

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 12, khoá VII sẽ thảo luận và quyết định những nội dung rất quan trọng, có tính chiến lược, mang ý nghĩa to lớn đối với công tác Hội và phong trào nông dân trong 5 năm tới.

Sáng nay 30/10, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 12 khoá VII (nhiệm kỳ 2018-2023) chính thức khai mạc. Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: "Kỳ họp lần này sẽ thảo luận và quyết định những nội dung rất quan trọng, có tính chiến lược, mang ý nghĩa to lớn đối với công tác Hội và phong trào nông dân trong 5 năm tới".

Thảo luận 4 nội dung quan trọng, có tính chiến lược.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết: Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2018 - 2023, hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII họp Hội nghị lần thứ 12 bàn và quyết định một số nội dung quan trọng. Đó là: 

(1) Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII và nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội nhiệm kỳ 2023-2028.

(2) Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII trình Đại hội VIII.

(3) Dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

(4) Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và dự kiến Chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ của Ban Chấp hành Trung ương Hội trong quá trình xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của tổ chức Hội và phong trào nông dân, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã phát biểu lưu ý, gợi mở một số vấn đề lớn để các đồng chí quan tâm tập trung thảo luận, xem xét và quyết định.

Về công tác chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII và nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII họp Hội nghị lần thứ 12 bàn và quyết định nhiều nội dung quan trọng

Đồng chí Lương Quốc Đoàn cho biết: Tại Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá VII (tháng 8/2023) đã cho ý kiến và thông qua Đề án Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và phương hướng công tác nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Trên cơ sở phương hướng và quy trình công tác nhân sự đã được Ban Chấp hành Trung ương Hội thông qua, Tiểu ban Nhân sự và Ban Thường vụ Trung ương Hội đã thực hiện quy trình giới thiệu ứng cử nhân sự đại hội, các phương án lựa chọn, xem xét một cách khách quan, công tâm, toàn diện, đảm bảo các quy định của Đảng về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Trung ương Hội trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII và nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: "Tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội tập trung thảo luận sâu kỹ, trên tinh thần vì tổ chức, ý thức trách nhiệm cao để biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội; nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII và nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Căn cứ vào kết quả giới thiệu nhân sự tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần này, Tiểu ban Nhân sự và Ban Thường vụ Trung ương Hội sẽ hoàn chỉnh phương án nhân sự để báo cáo Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam thống nhất danh sách giới thiệu nhận sự trình Đại hội VIII và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Dự thảo các văn kiện trình đại hội đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, hội viên nông dân

Về Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII trình Đại hội VIII và Dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Trên cơ sở ý kiến góp ý tại Hội nghị BCH Trung ương Hội lần thứ 11, Ban Thường vụ Trung ương Hội khoá VII đã chỉ đạo Tiểu Ban Văn kiện Đại hội VIII, Tiểu ban bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo văn bản trình Ban Thường vụ Trung ương Hội cho ý kiến.

Để tiếp thu, lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, hội viên, nông dân, các cơ quan, địa phương, chuyên gia và người dân về dự thảo văn bản trình đại hội, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã chỉ đạo đăng tải dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII trình Đại hội VIII và Dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) trên Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Tạp chí Nông thôn mới, Cổng Thông tin Điện tử Trung ương Hội.

Tính đến hết ngày 29/10/2023: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; Dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) đã được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân, nhân dân đọc, góp ý.

Phần lớn các ý kiến cho rằng, Dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, đổi mới, có chất lượng cao; phản ánh khá đầy đủ và toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, sát hợp với tình hình thực tế; chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; dự báo được tình hình và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khá cụ thể trong hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới; phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân; có nhiều điểm mới; thể hiện sự đổi mới của các cấp Hội.

Một số ý kiến đề xuất bổ sung, sửa đổi những nội dung, câu chữ cụ thể hoặc kiến nghị phân tích sâu hơn những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân…

Điều đó khẳng định các văn kiện trình đại hội đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân và bạn đọc cả nước. Trên cơ sở những ý kiến góp ý, Ban Thường vụ Trung ương Hội chỉ đạo Tiểu Ban Văn kiện, Tiểu ban Điều lệ Đại hội VIII nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo văn kiện báo cáo Ban Thường vụ Trung ương Hội cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII trình Đại hội VIII và Dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) trình Hội nghị Ban chấp hành hôm nay.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội tập trung thảo luận, xác định các vấn đề cần tiếp thu để hoàn thiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII trình Đại hội VIII và Dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Đồng thời, trên cơ sở dự thảo lần thứ 7 Báo cáo chính trị và Dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội các đồng chí tiếp tục cho ý kiến góp ý cụ thể vào từng đề mục, nội dung để Ban Thường vụ Trung ương Hội tiếp thu, hoàn thiện lần cuối các dự thảo văn bản trình xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Cùng với các nội dung quan trọng đã nêu ở trên, tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Hội sẽ thảo luận, cho ý kiến thống nhất trình Đại hội VIII nội dung Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và dự kiến Chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: "Kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương Hội lần này sẽ thảo luận và quyết định những nội dung rất quan trọng, có tính chiến lược, mang ý nghĩa to lớn đối với công tác Hội và phong trào nông dân trong 5 năm tới; đặc biệt là khâu cuối trong quy trình nhân sự, hoàn thành các văn kiện trình Đại hội VIII, nền tảng mang tính quyết định sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, thực sự công tâm, khách quan, lấy tổ chức làm trọng; thực sự tâm huyết, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sắc, quyết đáp thoả đáng để Hội nghị đạt kết quả cao nhất".

Theo: Dandiet.vn